Aanpak baggeropgave Loosdrechtse Plassen

Loosdrechtse Plassen

Baggeren in de Loosdrechtse Plassen

Om de bevaarbaarheid en de waterkwaliteit te verbeteren en natuurontwikkeling te stimuleren, wordt gewerkt aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Waternet (en Waterschap AGV) en is verdeeld in 2 deelprojecten:

Wat belooft de aanpak?

De Aanpak baggeropgave verbetert de doorvaarbaarheid en zorgt ervoor dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, maar zeker ook voor zeilers en jachthavens. Bovendien is veel bagger herbruikbare grond. Daarom wordt  schone bagger uit de plassen gebruikt voor nieuwe natuur en legakkers, via bijvoorbeeld projecten als Herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten en Alternatieven voor natuureilanden.

Legakkers Loosdrechtse Plas

Verschillende fasen

De uiteindelijke uitvoering van de Aanpak baggeropgave, die uiterlijk start in het najaar van 2022, vindt in verschillende fasen plaats: 

  • Fase 1: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. 
  • Fase 2: het baggeren van de jachthavens. 
  • Fase 3: het baggeren van de plassen, waaronder mogelijk de Stille Plas en de Vuntus, waarbij de bagger bij voorkeur wordt verwerkt in natuurontwikkeling.
  • Onderhoudsfase: het beheer van de plassen en afspraken over het opnieuw baggeren op de 1e tot en met de 5e plas na 10 jaar (‘onderhouds-baggeren’). 

Oever Oostelijke Vechtplassen

Waar is de provincie momenteel mee bezig?

Voor de eerste fase van de baggeropgave is voor de locatie van een tijdelijk weilanddepot gekozen voor de polder Mijnden zuidwest in de gemeente Stichtse Vecht. De stuurgroep van het gebiedsakkoord nam dit besluit op 31 maart 2021 na zorgvuldige afwegingen, waarin voor 3 verschillende locaties (2 in polder Mijnden en 1 nabij Egelshoek) de haalbaarheid en impact werden beoordeeld. 

Het besluit betreft de weilanddepotlocatie voor de eerste fase van de baggeropgave: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse plas. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase gaan van start, zoals nadere uitwerkingen en onderzoeken en de aanvraag voor vergunningen.

De voorbereiding en besluitvorming over een locatie voor de tweede fase, het baggeren van de jachthavens, volgt later. 

Uitvoering

De baggerwerkzaamheden fase 1 starten uiterlijk in het najaar van 2022. De bagger uit de 1e tot en met de 5e plas wordt dan met een kraan op een ponton naar boven gehaald en/of opgezogen. Er wordt weinig geuroverlast en zeer geringe verkeersoverlast verwacht.  

De provincie vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken, van voorbereiding tot uitvoering. We stellen alles in het werk om goed naar de omgeving te luisteren, zodat we zoveel mogelijk rekening kunnen houden met zorgen, bezwaren en wensen die er zijn. De beschikbare informatie plaatsen we in delen op deze website.

Planning

Meer informatie over de tijdslijnen vindt u in de planning.

Uitgelicht

Informatie baggeraanpak

Deel 5, maart 2021

In deel 5 vindt u meer informatie over het stuurgroepbesluit van 31 maart 2021 over polder Mijnden zuidwest

Deel 4, maart 2021

In deel 4 leest u over de voortgang in de Baggeraanpak, afwegingscriteria, diverse onderzoeken (impact op de waterkwaliteit en waardevolle planten- en diersoorten), geur en verkeer en de komende periode richting besluitvorming stuurgroep 31 maart.

Deel 3, februari 2021

In deel 3 geven we u enkele beeldimpressies en leest u meer over mogelijke verkeers- of stankoverlast bij een weilanddepot.

Deel 2, december 2020

In deel 2 nemen we u graag mee in bijvoorbeeld de verwerking van bagger, uitgebreid onderzoek, een mogelijk weilanddepot, natuur en waterkwaliteit

Deel 1, oktober 2020

In deel 1 leest u meer over bijvoorbeeld bagger, nut en noodzaak van de aanpak, het feit dat geen stankoverlast wordt verwacht en het proces en de planning.

Bewonersbrieven

Downloads

Planning

Projecten Oostelijke Vechtplassen