Aanpak baggeropgave Loosdrechtse Plassen

Loosdrechtse Plassen

Baggeren in de Loosdrechtse Plassen

Om de bevaarbaarheid en de waterkwaliteit te verbeteren en natuurontwikkeling te stimuleren, wordt gewerkt aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Waternet (en Waterschap AGV) en is verdeeld in 2 deelprojecten:

Wat belooft de aanpak?

De Aanpak baggeropgave verbetert de doorvaarbaarheid en zorgt ervoor dat de plassen en de havens schoner worden én blijven. Prettig voor zwemmers, maar zeker ook voor zeilers en jachthavens. Bovendien is veel bagger herbruikbare grond. Daarom wordt  schone bagger uit de plassen gebruikt voor nieuwe natuur en legakkers, via bijvoorbeeld projecten als Herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten en Alternatieven voor natuureilanden.

Legakkers Loosdrechtse Plas

Verschillende fasen

De uiteindelijke uitvoering van de Aanpak baggeropgave, die niet eerder begint dan voorjaar 2022, vindt in verschillende fasen plaats: 

  • Fase 1: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas. 
  • Fase 2: het baggeren van de jachthavens. 
  • Fase 3: het baggeren van de plassen, waaronder mogelijk de Stille Plas en de Vuntus, waarbij de bagger bij voorkeur wordt verwerkt in natuurontwikkeling.
  • Onderhoudsfase: het beheer van de plassen en afspraken over het opnieuw baggeren op de 1e tot en met de 5e plas na 10 jaar (‘onderhouds-baggeren’). 

Oever Oostelijke Vechtplassen

Waar is de provincie momenteel mee bezig?

De Aanpak baggeropgave zit nog in het voorbereidende stadium. Er zijn verschillende manieren om de bagger te verwerken. Voor fase 1 bijvoorbeeld is het aannemelijk dat er voor een aanpak met weilanddepots wordt gekozen. Een definitief besluit over de aanpak en bijbehorende depotlocaties is nog niet genomen. Momenteel lopen nog onderzoeken waarvan de uitkomsten belangrijk zijn voor de uiteindelijke keuze van een depotlocatie. De provincie verwacht de uitkomsten van die onderzoeken in het voorjaar van 2021. Ook achterhaalt de provincie via gesprekken met de omgeving eventuele zorgen en aandachtspunten, om die mee te nemen in de verdere uitwerking. De provincie vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken, van voorbereiding tot uitvoering. We stellen alles in het werk om goed naar de omgeving te luisteren, zodat we nu nog zaken kunnen onderzoeken én straks zoveel mogelijk rekening kunnen houden met zorgen, bezwaren en wensen die er zijn. De beschikbare informatie plaatsen we in delen op deze website.

Planning

Meer informatie over de tijdslijnen vindt u in de planning.

Uitgelicht

Informatie baggeraanpak

Deel 1, oktober 2020

In deel 1 leest u meer over bijvoorbeeld bagger, nut en noodzaak van de aanpak, het feit dat geen stankoverlast wordt verwacht en het proces en de planning.

Deel 2, december 2020

In deel 2 nemen we u graag mee in bijvoorbeeld de verwerking van bagger, uitgebreid onderzoek, een mogelijk weilanddepot, natuur en waterkwaliteit
 

Bewonersbrieven

Downloads

Planning

Projecten Oostelijke Vechtplassen