Aanpak rivierkreeften

Rivierkreeften en de waterplanten Cabomba en Vederkruiden zijn zogenoemde exoten die van nature niet voorkomen in het Oostelijke Vechtplassengebied. Omdat de populaties zich in rap tempo uitbreiden, vormen ze een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen.

Rivierkreeften veroorzaken schade aan oevers en zijn slecht voor de natuur en waterkwaliteit. Het aanpakken hiervan blijkt minstens zo lastig als bij cabomba. Kreeften voelen zich namelijk overal makkelijk thuis. We onderzoeken hoe de populatie rivierkreeften verkleind kan worden. Vanwege de complexiteit, is dit een langlopend onderzoek. Jaarlijks krijgen we informatie. Op basis hiervan bekijken we welke maatregelen kunnen worden genomen om het aantal te verminderen. Tot die tijd is er helaas niets dat we kunnen doen. 

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen