Bestrijding exoten

Rivierkreeften en de waterplanten Cabomba en Vederkruiden zijn zogenoemde exoten die van nature niet voorkomen in het Oostelijke Vechtplassengebied. Omdat de populaties zich in rap tempo uitbreiden, vormen ze een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen.

Vanaf mei 2018 wordt samen met betrokkenen en (andere) experts een bestrijdingsaanpak gemaakt. Hierbij wordt de kennis uit eerder uitgevoerde onderzoeken en proeven gebruikt. Zo levert het programma Oostelijke Vechtplassen bijvoorbeeld een bijdrage aan een lopend onderzoek naar de relatie tussen kreeftenvraat en de ontwikkeling van kwetsbare natuur. Ook op het gebied van Cabombabestrijding, is samen met burgers en ondernemers, ervaring opgedaan bij het verwijderen van deze woekerende waterplant.

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen