Bestrijding exoten: aanpak cabomba

De waterplanten cabomba en vederkruiden zijn zogenoemde exoten die van nature niet voorkomen in het Oostelijke Vechtplassengebied. Omdat de populaties zich in rap tempo uitbreiden, vormen ze een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen.

Verwijderen cabomba op de Oostelijke Vechtplassen

Wat is er aan de hand?

De waterplanten cabomba (waterwaaier) en vederkruid (ongelijkbladig) zijn bekend als aquariumplanten en komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Ze verspreiden zich in rap tempo in het Oostelijke Vechtplassengebied. Dit belemmert de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in het plassengebied.

Wat doen we?

Bij de aanpak van cabomba ligt het accent op beheersing omdat is gebleken dat het volledig verwijderen van de waterplanten cabomba en vederkruid onmogelijk is. De afgelopen 3 jaar hebben overheden, beheerders, ondernemers en de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken een intensieve inhaalslag gemaakt: veel jachthavens en recreatieparken zijn cabomba-arm gemaakt. Ook zijn diverse pilots uitgevoerd om meer zicht te krijgen op verspreiding en effectiviteit van de maatregelen. Daarnaast zijn gebruikers geattendeerd op hun bijdrage om verspreiding tegen te gaan. In 2021 zijn deze acties voortgezet. 

Wat kun je zelf doen?

Bootgebruikers en zwemmers kunnen een belangrijk aandeel leveren in het voorkomen van de verspreiding van cabomba. Cabomba kan zich namelijk makkelijk verspreiden wanneer stukken plant losraken die verderop weer wortel schieten. Het is dus belangrijk om niet door deze planten heen te zwemmen of te varen. Gebeurt dit per ongeluk toch? Dan is het zaak de losse plantdelen te verzamelen en achter te laten op een plek waar ze geen kwaad kunnen. Dit kan bijvoorbeeld op de oever, minimaal 1 meter van de waterkant. Of neem ze mee: in de jachthavens staan vaak speciale bakken waarin cabomba kan worden weggegooid. 

In 2020 is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om recreanten, gebruikers en beheerders van de plassen erop te attenderen hoe met de waterplanten om te gaan om verspreiding te voorkomen. Deze zijn hieronder te downloaden:

Als je meer wilt doen om cabomba aan te pakken, dan is die hulp meer dan welkom. Bij het aantreffen van een cabomba-veld kan de plant met wortel en al met een hark worden weggehaald. Aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk door een e-mail te sturen naar de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken: vsca.loosdrecht@gmail.com

Meer informatie?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Vereniging Samen Cabomba Aanpakken via e-mail vsca.loosdrecht@gmail.com. Deze vereniging helpt ook scholieren bij spreekbeurten en werkstukken.