Bestrijding exoten: aanpak cabomba

De waterplanten cabomba en vederkruiden zijn zogenoemde exoten die van nature niet voorkomen in het Oostelijke Vechtplassengebied. Omdat de populaties zich in rap tempo uitbreiden, vormen ze een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen.

Wat is er aan de hand?

De waterplanten cabomba (waterwaaier) en vederkruid (ongelijkbladig) zijn bekend als aquariumplanten en komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De waterplant verspreiden zich in rap tempo in het Oostelijke Vechtplassengebied. Dit belemmert de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in het plassengebied.

Wat gaan we doen?

Voor de aanpak van cabomba is een driejarig plan van aanpak gemaakt. Het accent ligt op beheersing omdat is gebleken dat het bestrijden van de waterplanten cabomba en vederkruid onmogelijk is. Het plan van aanpak richt zich op:

  • cabomba en vederkruid verwijderen uit jachthavens;
  • het tegengaan van verspreiding bij verbindingen en sluizen door actief beheer;
  • monitoring;
  • betere voorlichting aan recreanten op het water en beheerders / gebruikers van het gebied.

Kijk voor meer informatie over het project Aanpak cabomba op www.wijdemeren.nl/cabomba.

Voorlichtingsmaterialen: ‘Samen verspreiding cabomba voorkomen’

In augustus 2020 is een campagne gestart om recreanten, gebruikers en beheerders van de plassen er op te attenderen hoe met de waterplanten om te gaan om verspreiding te voorkomen. De voorlichtingsmaterialen zijn verspreid in het plassengebied, onder andere bij verhuurders van bootjes, ligplaatsen en recreatiecentra. Recreatieondernemers en andere belangstellenden die de materialen (folder, instructiekaart, sticker) willen helpen verspreiden, kunnen deze via www.wijdemeren.nl/cabomba opvragen. De voorlichtingsmaterialen worden dan (gratis) toegestuurd of bezorgd.

Meer informatie?

Actuele nieuwsberichten

 

Uitgelicht