Gebiedsloods ondersteunt recreatieondernemers

Partijen en recreatieondernemers werken samen aan een breder en aantrekkelijker aanbod voor toeristen en dagrecreanten om het unieke plassengebied volop te kunnen beleven. De gebiedsloods brengt de verandering van de recreatiesector in het gebied op gang.

Wat doet de gebiedsloods? 

De gebiedsloods adviseert over verbetering van plannen en controleert hun haalbaarheid vanuit het oogpunt van bestemmingsplannen en het Natura 2000-beheerplan. De gebiedsloods zoekt actief naar mogelijkheden om de plannen verder te brengen en treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen zoals overheden, natuurorganisaties, andere initiatiefnemers en omwonenden.

Gebiedsloods Oostelijke Vechtplassen: Nanette Elfring

Nanette Elfring is gebiedsloods voor het Oostelijke Vechtplassengebied. Zij komt graag in contact met recreatieondernemers en initiatiefnemers om ze te ondersteunen bij vernieuwende plannen voor het gebied. Het doel is een aantrekkelijker en levendiger aanbod voor toeristen en recreanten zodat zij de unieke natuur volop kunnen beleven en zich een vitale recreatiesector ontwikkelt.

Contact opnemen met de gebiedsloods

Ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten kunnen contact opnemen met Nanette Elfring, gebiedsloods voor de Oostelijke Vechtplassen, via elfring@appm.nl of 06 - 37 32 42 61.

Gebiedsloos voor de Oostelijke Vechtplassen
Bekijk de video om kennis te maken met de gebiedsloods voor de Oostelijke Vechtplassen
 (YouTube). 

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen