Gebiedsloods

De gebiedsloods brengt de transformatie van de recreatiesector in het gebied op gang. Hierdoor vergroot de economische vitaliteit van de sector en ontstaat een divers recreatief aanbod dat waar mogelijk geintegreert wordt met de natuur. 

Zo wordt het gebied aantrekkelijker, met een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en -voorzieningen en talrijke mogelijkheden om het waterrijke (cultuur)landschap volop te beleven.

Wat doet de gebiedsloods?

De gebiedsloods ondersteunt recreatieondernemers en -initiatiefnemers bij het vormgeven en verder brengen van plannen en is vraagbaak voor ondernemers of diegenen die zich oriënteren in vernieuwing van hun bedrijf. De gebiedsloods adviseert over plan(-verbeteringen) en checkt de haalbaarheid van de plannen vanuit het oogpunt van bestemmingsplannen en het N2000 beheerplan. Zij zoekt actief naar mogelijkheden om de plannen verder te brengen en treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen (zoals overheden, natuurorganisaties, andere initiatiefnemers en omwonenden).

Contact opnemen met de gebiedsloods

Ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten kunnen contact opnemen met Nanette Elfring, gebiedsloods voor de Oostelijke Vechtplassen, via gebiedsloods_ovp@noord-holland.nl of 06 - 37 32 42 61.

Gebiedsloos voor de Oostelijke Vechtplassen
Bekijk de video om kennis te maken met de gebiedsloods voor de Oostelijke Vechtplassen
 (YouTube). 

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen