Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

In de Kievitsbuurten is in maart 2018 een uitgebreid participatieproces met diverse belanghebbenden afgerond om te komen tot een ‘Ontwikkelperspectief Kievitsbuurten’. Het gaat om natuurontwikkeling, verbetering van de waterkwaliteit, de aanleg van duurzame rietoevers, het herstel van legakkers en de ontwikkeling van nieuwe recreatieve mogelijkheden.

De Kievitsbuurten vormen een zeer waardevol cultuurhistorisch landschap. Door wind en golfslag zijn de legakkers in de loop der jaren steeds verder weggeslagen en staat dit landschap sterk onder druk. Daarnaast is ook de natuurpotentie van de Kievitsbuurten hoog, maar dit wordt tot op heden onvoldoende benut. Parallel aan het opstellen van het Ontwikkelperspectief zijn twee proeven met duurzaam legakkerherstel uitgevoerd. De uitkomsten van deze proeven worden gebruikt bij het herstel van legakkers en de aanleg van (riet)oevers in de Kievitsbuurten. Tegelijkertijd helpt het legakkerherstel bij het behalen van de baggeropgave in de plassen. Immers, een deel van het overtollige slib wordt gebruikt om de legakkers op te hogen of te verbreden. Een win-win situatie waarbij de bagger weer een zinvolle bestemming krijgt.

Na vaststelling van het Ontwikkelperspectief in het college van de gemeente Stichtse Vecht en in de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen, wordt gestart met het inventariseren en prioriteren van te herstellen legakkers. Hierbij worden zowel particuliere eigenaren als overheden betrokken.

Het  ‘Ontwikkelperspectief Kievitsbuurten’ is opgesteld met het Waterschap, het Plassenschap, de Vechtplassencommissie, de Belangenvereniging Kievitsbuurten, het Nautisch Centrum Breukelen, Natuurmonumenten, de provincies Noord-Holland en  Utrecht, de Ridderhofstad Gunterstein en de gemeente Stichtse Vecht.

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen