Integreren recreatie en natuur

(23 april 2018)

Er wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop natuur en waterrecreatie in de Oostelijke Vechtplassen beter samengaan en elkaar mogelijk zelfs versterken. Hierdoor wordt het prettiger wonen en recreëren.

Het onderzoek loopt van mei tot november 2018 en brengt in beeld welke (innovatieve) ontwikkelingen en trends er binnen de watersport zijn en hoe deze in het gebied kunnen worden toegepast. Bij de totstandkoming wordt een vertegenwoordiging van de ondernemers, de lokale overheid en natuurorganisaties betrokken.

Uitgelicht