Integreren recreatie en natuur

In samenwerking met ondernemers, lokale overheden en natuurorganisaties is een onderzoek uitgevoerd naar de de wijze waarop natuur en waterrecreatie in de Oostelijke Vechtplassen beter samengaan en elkaar mogelijk zelfs versterken. Het onderzoek brengt in beeld welke (innovatieve) ontwikkelingen en trends er binnen de watersport zijn en hoe deze in het gebied kunnen worden toegepast.

Met behulp van de aanbevelingen uit het onderzoek zijn 4 onderwerpen benoemd, waar het gebied mee aan de slag kan. Hiervoor wordt een aanpak geschreven.

  1. Het opstellen van een overkoepekende gebiedsagenda
  2. In een politgebied inzichtelijk maken van de (on)mogelijkheden om recreatie en natuur te integreren
  3. Maken van een duurzaamheidsagenda met als doel het gebied te ontwikkelen als meest duurzaam natuur- en recreatiegebied van Nederland
  4. Opstarten van een (communicatie)traject om bekendheid te geven aan de bijzondere natuur in de plassen.

Het onderzoekrapport is op te vragen via secretariaat_ovp@noord-holland.nl

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen