Maatregelen voor moerasvogels

Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger en roerdomp, hebben het moeilijk in de Oostelijke Vechtplassen. Om het leefgebied voor deze vogels te verbeteren, werd eerder gedacht aan de aanleg van twee grote natuureilanden met bagger uit de plassen. Nu blijkt dat daarvoor te weinig bagger vrijkomt, wordt samen met vertegenwoordigers uit het gebied gezocht naar andere manieren om het leefgebied voor moerasvogels te verbeteren.

 

 

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen