Quick scan Nieuwe Polderplas

(19 oktober 2021)

De Quick scan Nieuwe Polderplas is in het najaar van 2019 gestart omdat de plas kansen biedt voor natuurontwikkeling op vrijgekomen bagger, recreatie en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nieuwe Polderplas

Voor deze verkenning is het belangrijk om onder meer zicht te krijgen op:
•    Kwaliteit en beschikbare hoeveelheid bagger uit Vuntus en Stille Plas (fase 3) 
•    De kwaliteitseisen waaraan de bagger moet voldoen
•    Kansen voor beschermde moerasvogels
•    Belangen, wensen en ideeën uit de omgeving

Project on hold

De Quick scan is tijdelijk stilgelegd omdat nog niet duidelijk is of en hoeveel bagger er beschikbaar komt. Ook weten we op dit moment niet aan welke kwaliteitseisen de bagger moet voldoen. Deze informatie is wel nodig voor het maken van plannen.

In 2020 zijn er werkateliers met belanghebbenden georganiseerd waarbij zij hun belangen, wensen en ideeën kenbaar hebben kunnen maken. Er is ook meer duidelijkheid gekomen over de mogelijkheden voor moerasvogels. Uit een verkenning is gebleken dat andere gebieden dan de Nieuwe Polderplas kansrijker zijn om kortetermijnmaatregelen te kunnen uitvoeren. Dat houdt onder andere verband met de onzekerheid over de hoeveelheid en kwaliteit van de bagger. 

We hadden bij aanvang de hoop dat de uitkomsten tegelijk bij elkaar zouden komen. Dat  blijkt helaas niet het geval. Daarom is deze pas op de plaats gemaakt. 

Vervolg

We verwachten in het najaar van 2021 meer duidelijkheid over de kwaliteitscriteria waaraan de bagger moet voldoen. In de loop van 2022 wordt helder of en hoeveel bagger er uit fase 3 (Vuntus en de Stille Plas) beschikbaar komt. 

Als we deze informatie compleet hebben, informeren en betrekken we de mensen die eerder in het proces hebben deelgenomen aan de werkateliers. Vervolgens vragen we de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen hoe we het proces vervolgen.

Vragen?

Meer weten over de Quick scan Nieuwe Polderplas? Mail uw vraag dan naar secretariaat_ovp@noord-holland.nl. We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op. 

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen