Transitieteam recreatie & toerisme

Om de recreatiesector in het Oostelijk Vechtplassengebied te verbeteren, is er sinds eind 2017 een transitieteam. Dit team, met vertegenwoordigers en experts uit de recreatiesector, (lokale) overheden, Natuurmonumenten en Waternet, houdt én zet de veranderingen en besluitvorming in gang.

De zogenoemde gebiedsloods, die de recreatieondernemers de komende jaren helpt bij de ontwikkeling van hun onderneming, start naar verwachting in mei 2018.

 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen