Verbeteren waterkwaliteit

(19 april 2018)

Verminderen fosfaten voor heldere Loosdrechtse plassen

Door het water in de Loosdrechtse Plassen helder te maken, ontstaat er een ecosysteem met een grotere diversiteit aan waterplanten en dieren. Voorwaarde voor het creëren van helder water is het terugdringen van fosfaten die vanuit de omgeving in de plassen terechtkomen en die de algengroei bevorderen.

Een van de fosfaatbronnen is het water uit de Bethunepolder. In deze laaggelegen polder komt veel kwelwater omhoog, dat gedeeltelijk wordt afgevoerd naar de Waterleidingplas om er drinkwater van te maken. Het overtollige water dat niet voor drinkwater wordt gebruikt, stroomt  ongezuiverd met veel fosfaat naar de Loosdrechtse plassen.Waternet start naar verwachting tussen augustus en oktober 2018 met de uitvoering van het ontwerp, dat zoveel mogelijk gebruik maakt van de bestaande infrastructuur voor de drinkwaterproductie. Het overschotwater uit Bethunepolder stroomt via het Waterleidingkanaal naar Loenderveen.

Daar wordt het samen met het Bethunewater bestemd voor drinkwaterproductie en in de bestaande installatie ontdaan van een groot aantal fosfaten (gedefosfateerd). Vervolgens stroomt het in de Waterleidingplas en via een nieuwe constructie in het dijklichaam naar de Loenderveensche plas-Oost en de Loosdrechtse plassen. Deze maatregel reduceert 17% van de fosfaatbelasting van de Loosdrechtse plassen.

Uitgelicht