(nood)maatregelen ganzenvraat t.b.v. Grote Karekiet

Netten bieden bescherming Grote Karekiet

De provincie Noord-Holland, het Plassenschap Loosdrecht en Natuurmonumenten hebben (nood)maatregelen genomen om de Grote Karekiet in de Oostelijke Vechtplassen te beschermen. Dit gebeurt door ganzen te belemmeren om het waterriet, waar de Karekieten in broeden, aan te vreten. Zo krijgt het riet de kans om te herstellen en te groeien.

Een inventarisatie in de Oostelijke Vechtplassen heeft 80 locaties in beeld gebracht waar het riet beschermd moet worden. Dit gebeurt door het nemen van gerichte maatregelen zoals het plaatsen van netten en rasters, het aanpassen van de beschoeiing en het snoeien van bomen.

Sinds februari 2018 zijn al op zo’n 25 (potentiële) broedplaatsen in de Loosdrechtse Plassen, de Wijde Blik en de Breukeleveense Plas noodmaatregelen genomen. Voor de overige locaties, vaak in eigendom van particulieren, wordt een plan van aanpak opgesteld. De inmiddels geplaatste rasters blijven naar verwachting enkele jaren staan. Tussentijds worden de maatregelen geëvalueerd en wordt de populatie Karekieten gemonitord.

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen