Vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart

Onderdeel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is het verbeteren van het vaarroutenetwerk. Hiervoor worden 2 extra vaarverbindingen onderzocht. 1 van deze vaarverbindingen is de ’s-Gravelandsevaart.

Met het bevaarbaar maken van de ‘s-Gravelandsevaart ontstaan mogelijkheden om met kleine vaartuigen, zoals een sloep, nieuwe routes te varen en nieuwe bestemmingen te bereiken. Ook de landgoederen langs de vaart zijn een bijzondere bezienswaardigheid.

De gemeente Wijdemeren is trekker van het project 's-Gravelandsevaart. Kijk op www.wijdemeren.nl/vaarverbindingsgravelandsevaart voor meer informatie over dit project. 

Uitgelicht

Projecten Oostelijke Vechtplassen