Pilots NNN

Eind 2021 stopt de subsidie voor agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland. De provincie vindt dat de werkwijze in praktijk onvoldoende zekerheid biedt op duurzame natuur. Dit heeft gevolgen voor het halen van de natuurdoelen en de bedrijfsvoering van agrariërs in het gebied. Land- en tuinbouw, natuurorganisaties en provincie kijken daarom samen naar alternatieven. Een pilot in de Mijzenpolder, Eilandspolder-West en het Wormer- en Jisperveld moet nog dit jaar antwoorden geven.

Pilot in 3 gebieden

Eind 2021 stopt de subsidie voor agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland. De provincie vindt dat de werkwijze in praktijk onvoldoende zekerheid biedt op duurzame natuur. Land- en tuinbouw, natuurorganisaties en provincie kijken daarom samen naar alternatieven. Een pilot in de Mijzenpolder, Eilandspolder-West en het Wormer- en Jisperveld moet nog in 2020 antwoorden geven.

Deelnemende partijen bij de pilot zijn:

  • ANV Hollands Noorden
  • De Lieuw
  • Landschap Noord-Holland
  • LTO Noord
  • NHZ Agrarisch collectief
  • Natuurmonumenten
  • Provincie Noord-Holland
  • Staatsbosbeheer
  • Water, Land & Dijken

Contact

Bent u agrariër binnen dit pilotgebied van het NNN en heeft u een overeenkomst voor agrarisch natuurbeheer, maar geen uitnodiging voor een keukentafelgesprek ontvangen? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via boogaardp@noord-holland.nl.

Kaart pilotgebied

Kaart met daarop de 3 pilotgebieden

Uitgelicht