Natura 2000 & Stikstof

In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn onderdeel van een Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden kenmerken zich door hun unieke natuur. Daar is de provincie trots op! We voeren natuurherstelmaatregelen uit om de gebieden divers en daarmee uniek te houden. 12 van de 19 gebieden hebben bovendien last van te veel neerslaande stikstof. De provincie wil verdere schade door stikstofneerslag voorkomen. Daarom werkt zij met het Rijk aan maatregelen om de stikstofneerslag te verminderen. Dit zorgt ervoor dat ook economische activiteiten in de provincie weer door kunnen gaan. Denk aan landbouw, woningbouw en energietransitie.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kunt u zich aanmelden.

Uitgelicht: Polder Westzaan

Videostill Polder Westaan
Bekijk hier de mini-documentaire over Polder Westzaan
 (YouTube)

Polder Westzaan is een historisch veenweidegebied aan de westrand van Zaanstad. Er wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het gebied.

Kaart Natura 2000-gebieden

De blauwe gebieden op deze kaart zijn gevoelig voor stikstofdepositie. De groene gebieden zijn dat niet. Klik op een gebied om er meer over te lezen.