Stikstof en Natura 2000

Stikstofdepositie vanuit onder andere landbouw, wegen en industrie zorgt in veel van de Natura 2000-gebieden voor schade aan unieke natuur. Om verdere schade te voorkomen, werken Rijk en provincies aan maatregelen om stikstofdepositie niet te laten toenemen en met name te laten afnemen.

Actueel

Contact

De provincie heeft een expertiseteam stikstof ingesteld dat zich bezighoudt met het nieuwe beleid en de vergunningverlening over stikstof en Natura 2000-gebieden. Vanuit dit team nemen medewerkers van de provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord deel aan de landelijke overleggen die het Interprovinciaal Overleg (IPO) over dit onderwerp organiseert.

 

Uitgelicht