Stikstof en Natura 2000

Stikstofneerslag vanuit onder andere landbouw, wegen en industrie zorgt in veel van de Natura 2000-gebieden voor schade aan unieke natuur. Om verdere schade te voorkomen, werken Rijk en provincies aan maatregelen om de stikstofneerslag niet te laten toenemen en met name te laten afnemen.

Bijeenkomsten regionale aanpak stikstof afgelast

Bijeenkomsten regionale aanpak stikstof afgelast

In verband met de coronamaatregelen van het kabinet zijn de bijeenkomsten regionale aanpak stikstof Kennemerland-Zuid en Laag Holland van eind maart afgelast. De bijeenkomsten worden op een later moment gehouden. Uitnodigingen vindt u tegen die tijd op deze pagina. Meer informatie volgt binnenkort.

Meer informatie

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kunt u zich aanmelden.

Contact

De provincie heeft een expertiseteam stikstof ingesteld dat zich bezighoudt met het nieuwe beleid en de vergunningverlening over stikstof en Natura 2000-gebieden. Vanuit dit team nemen medewerkers van de provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord deel aan de landelijke overleggen die het Interprovinciaal Overleg (IPO) over dit onderwerp organiseert.

 

Uitgelicht