Contact

De provincie heeft een expertiseteam stikstof ingesteld dat zich bezighoudt met het nieuwe beleid en de vergunningverlening over stikstof en Natura 2000-gebieden. Vanuit dit team nemen medewerkers van de provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord deel aan de landelijke overleggen die het Interprovinciaal Overleg (IPO) over dit onderwerp organiseert.

 

Uitgelicht