Markermeer & IJmeer

Het Markermeer en het IJmeer zijn rijk aan verschillende leefgebieden. In het open water kunnen vogels, op veilige afstand van roofdieren, op het land rusten, eten en drinken. Langs de oevers en in het ondiepe water vinden zij voedsel en beschutting tegen de wind. Het is een belangrijk leefgebied voor vogelsoorten die op de kale grond broeden zoals de bedreigde visdief.

Er zijn zandplaten die altijd droog zijn of andere grote terreinen zonder hoge gewassen, zoals voor de kust van Waterland en bij Enkhuizen. Daar kunnen veel vogels rustig leven en zijn deze veilig voor roofdieren. Rondom het natuurgebied liggen bovendien akkers en agrarische graslanden waar vogels voedsel vinden. 

Lees meer over de kenmerken van dit gebied op de website van Natura 2000.

Wat gebeurt er in dit gebied?

Het is de taak van de provincie Noord-Holland om de natuur te behouden, te versterken en waar nodig te herstellen. Het is belangrijk dat recreatie en visserij mogelijk blijven. Rijkswaterstaat heeft het bevoegd gezag over dit gebied. Op de website van Rijkswaterstaat staat meer informatie over het gebied en de maatregelen.