Natuurherstelmaatregelen

Noord-Holland heeft Europese topnatuur, zoals de duinen en het veenlandschap. Met bijzondere planten en dieren die juist voorkomen in voedselarme natuur, zoals het duinviooltje en de watersnip. Een overmaat aan stikstofneerslag door landbouw, industrie en verkeer heeft gezorgd voor teveel voedingsstoffen in de natuur. Duinen en laagveengebieden groeien dicht en zeldzame planten en dieren, die bij deze landschappen horen, verdwijnen hierdoor in hoog tempo.

Natuurherstel is hard nodig

Het is 5 voor 12 voor deze natuurgebieden. Om ervoor te zorgen dat de soortenrijkdom aan planten en dieren weer kan terugkomen en het duin- en veenlandschap zich kan herstellen, zijn maatregelen hard nodig.

Maatregelen natuurherstel

Beheerders van duin- en veengebieden nemen de komende jaren extra maatregelen met financiële steun van de provincie Noord-Holland. Maaien, stuifkuilen graven in de duinen, bomen kappen en dichtgegroeide petgaten – veenplassen - open graven zijn enkele van de maatregelen waarmee zij het overschot aan stikstof verwijderen en de natuurlijke dynamiek herstellen. Hierdoor kunnen de oorspronkelijke planten en dieren dan op den duur terugkomen. Het kan nog jaren duren voordat de (kust)duinen en het laagveengebied zich hebben hersteld.

 

 

 

 

Uitgelicht