Praat mee

Inwoners van de provincie Noord-Holland kunnen meedenken over hoe we in onze provincie de unieke natuur kunnen beschermen en verbeteren. Dat kan op 2 manieren.

Beheerplannen

Beheerplannen worden gemaakt in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie stelt eens in de 6 jaar het beheerplan van een natuurgebied vast. De provincie organiseert momenten waarop betrokkenen kunnen meedenken. De provincie houdt u hierover op de hoogte via de website en de krant.

Gebiedsgerichte aanpak

De provincie werkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak richt zich op het verminderen van stikstof in de 12 stikstofgevoelige gebieden. Per gebied wordt samen met geïnteresseerden bekeken welke oplossingen geschikt zijn voor het stikstofprobleem. Gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers (onder andere agrariërs en recreatieondernemers) sluiten ook aan bij de zogenaamde ‘gebiedstafel’.

Wilt u meepraten en samen met de provincie de oplossingen voor de stikstofneerslag in uw gebied bedenken? Meld u dan aan via stikstof@noord-holland.nl. Uit de aanmeldingen maakt de provincie een selectie, zodat alle verschillende groepen belanghebbenden met 1 à 2 personen vertegenwoordigd zijn. Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomst van de gebiedstafel.

Uitgelicht