Vliegveld Bergen

Het voormalig vliegveld ten zuiden van Bergen is ingericht om ruimte te bieden aan waterberging en natuur. Ook is gekeken naar versterking van de recreatiemogelijkheden. De provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelden samen met de gemeente Bergen een inrichtingsplan op dat is inmiddels uitgevoerd.

Over het project

De waterberging is nodig om wateroverlast in de omgeving te beperken en maakt onderdeel uit van een brede aanpak om het watersysteem in de nabije omgeving en omliggende polders te verbeteren. De waterberging is een zogenaamde droge berging, die alleen bij zeer extreme regenval voor een korte periode volstroomt. De verwachting is dat dit gemiddeld eens in de 5 jaar het geval zal zijn. 

Natuurnetwerk

Het gebied maakt onderdeel uit van het natuurnetwerk (NNN). Er is een ringsloot met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast wordt verder gegaan met het verschralen van de grond, waardoor een bloemrijk weidegebied ontstaat. Hier profiteren orchideeën en andere bijzondere planten van, maar ook bijvoorbeeld grutto’s en tureluurs. Zo wordt het Noord-Hollandse natuurnetwerk langs de duinen versterkt. Bij de inrichting is de openheid van het landschap behouden, net als de zichtbaarheid van de historische restanten.

Actueel

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de provinciaal projectleider, Jan Steenis via (023) 514 5038 of steenisj@noord-holland.nl.
Heeft u vragen over de waterberging, dan kunt contact opnemen met Marja van Hezewijk van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via (072) 582 82 82 of M.vanHezewijk@hhnk.nl.

Landschap

Situatie Vliegveld Bergen als waterberging niet in gebruik is
Situatie als de waterberging niet in gebruik is.

Situatie Vliegveld Bergen als waterberging in gebruik is
Bij extreme regenval wordt de waterberging in gebruik genomen.