Dag van de ruimtelijke kwaliteit

Steven Slabbers, de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noord-Holland (PARK), organiseert op woensdag 15 september 2021 de ‘Dag van de ruimtelijke kwaliteit’. Het evenement wordt gehouden in de grote zaal van de Philharmonie te Haarlem.

Tijdens deze dag blikt de PARK terug op de afgelopen 3 jaar en maakt hij de balans op. Ook wordt vooruit gekeken met diverse toonaangevende sprekers in het ruimtelijk debat. Onder andere over de vraag: Waar moet het heen met de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland in de komende pakweg 30 jaar? 

De urgentie en timing van de dag is duidelijk; Niet eerder stonden we tegelijkertijd aan de vooravond van een grote technologische vernieuwing én kwamen er zoveel gelijktijdige opdrachten op het buitenstedelijk gebied af. Het kan niet anders dan dat deze combinatie de inrichting van stad en land essentieel doet veranderen.

Doel van de dag

De veranderingen zullen veel sneller gaan dan we gewend zijn en veel ingrijpender blijken dan we gewoon zijn. De vraag is ook, hoe krijgen we inwoners mee in dat proces? Noord-Holland staat voor de opgave de kernkwaliteiten van haar landschap te behouden, maar tegelijkertijd dat landschap zodanig door te ontwikkelen dat het aan al die nieuwe opgaven kan beantwoorden en daarbij optimaal profiteert van de mogelijkheden die nieuwe technologieën brengen. Dat vergt niet alleen een verandering in het denken maar ook een omslag naar een meer ontwikkelgericht landschapsbeleid.

Uw mening telt

Ook uw mening telt tijdens de dag. Een bundeling van de hartenkreten wordt aan het einde van de dag aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Programma
 

Vanaf 8.45 uur                                                                                 Inloop
9.15 – 9.30 uur Opening en vraaggesprek
Gedeputeerde Cees Loggen, PARK Steven Slabbers

Een uitdagend vraaggesprek over doel, noodzaak en functie van de dag. Onder leiding van moderator Frénk van der Linden.
9.30 – 10.20 uur Kringlooplandbouw
Prof. dr. Joks Janssen

Joks Janssen zocht in samenwerking met studio Marco Vermeulen uit hoe de Noord-Hollandse boer de cirkel van kringlooplandbouw rond kan krijgen.
10.20 – 11.10 uur Klimaat en energie
Prof. dr. Jan Rotmans

De energietransitie stuit in Noord-Holland op veel weerstand. Aan Jan Rotmans de vraag hoe we in 2050 een energietransitie kunnen hebben ontwikkeld die ons met trots vervult.
11.10 – 11.20 uur Korte pauze
11.20 – 12.00 uur Bedrijventerreinen van de toekomst
Merten Nefs

Merten Nefs promoveert op handelslandschappen. Hij vertelt ons hoe de grote transities zullen leiden tot een essentieel andere opzet van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen.
12.00 – 12.45 uur

Lunch 
Een duurzame vegetarische lunchbox staat voor u klaar. Ook bij dit onderdeel is een vaste zitplaats verplicht.

12.45 – 13.35 uur Stad-land verhouding
Henk Jagersma

Directeur Ruimte en Economie van Amsterdam, Henk Jagersma, over de vraag: Als het aan de stad lag, hoe zag dan dat land er uit? Hoe kunnen stad en land elkaar in de toekomst versterken?
13.35 – 14.20 uur

Nieuwe samenwerkingen
Hilde Blank

Hilde Blank laat aan de hand van atelier Oostflank zien hoe in een stad/land gemengd gebied de verschillende bestuurslagen met elkaar kunnen samenwerken en tot een plan komen dat zich niet zo zeer richt op beelden, maar op het scheppen van condities.

14.20 – 14.45 uur Middagpauze
 
14.45 – 15.30 uur Stadsregionale ontwikkeling
Marc Hanou en prof. dr. Hans Mommaas

We horen steeds vaker over de verstedelijking: ‘de bal ligt bij de regio’. Marc Hanou en Hans Mommaas van het PBL nemen ons mee naar de praktijk van deze stadsregionale ontwikkeling.
15.30 – 16.00 uur Conclusies en terugblik

Aan het eind van de dag wordt de oogst van de dag gebundeld en aangeboden aan gedeputeerde Loggen, die ook terugblikt.
16.00 uur Einde en uitgifte PARK-publicatie ‘Verbonden toekomst’.
 

Moderatie
De dag staat onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Bij elk onderwerp is de helft van de tijd gereserveerd voor opmerkingen, meningen en hartenkreten uit de zaal

Download hier een pdf-versie van het programma.

Coronamaatregelen

Helaas heeft de coronasituatie zich niet snel genoeg verbeterd om ons evenement te vrijwaren van beperkingen. Dit leidt ertoe dat we 2 onderdelen moeten schrappen: de markt tijdens de lunch en de borrel na afloop. Tevens hebben we besloten om aan alle bezoekers van het evenement een toegangsbewijs te vragen. Dit betekent dat iedere bezoeker een geldige QR-code en identiteitsbewijs toont bij binnenkomst. We balen dat we deze restricties moeten doorvoeren om het evenement volgens de nu geldende regels te kunnen organiseren. Aan de andere kant zijn we blij om toch iedereen in-het-echt te kunnen verwelkomen met een uitdagend, leuk programma. Dat is lang geleden.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

De deadline voor aanmelding is 7 september 2021. Bij de aanmeldingen wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s door mogelijke maatregelen vanwege het coronavirus. De veiligheid op de dag zelf blijft gewaarborgd.

Organisatie

Voor vragen over dit evenement neemt u contact op met Sebastien Reinink via e-mail: sebastien.reinink@noord-holland.nl.

Uitgelicht

Wanneer en waar

15 september 2021
8.45 - 16.45 uur
Philharmonie in Haarlem 

Programma en aanmeldformulier