Omgevingsvisie

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland heeft een omgevingsvisie opgesteld samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook is de provincie Noord-Holland bezig met het schrijven van nieuwe regels in de Omgevingsverordening, samen met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Omgevingsvisie NH2050 per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld door Provinciale Staten

Bos
De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Eerder hadden Gedeputeerde Staten de visie al aangescherpt en met het laatste besluit is de Omgevingsvisie definitief vastgesteld. PS bespraken 24 voorstellen om de tekst van de Omgevingsvisie aan te passen. Daarvan werden 6 voorstellen aangenomen. De komende tijd staat in het teken van Visie naar uitvoering.
 

Samenvatting Omgevingsvisie NH2050

Alkmaar
Liever de samenvatting Omgevingsvisie NH2050 lezen? Ga dan naar het magazine.

Let op, de samenvatting is geen formeel stuk.

Contact

Omgevingsvisie:
Ton Bossink, tel. 023-514 44 16, e-mail: omgevingsvisie@noord-holland.nl

Omgevingsverordening:
Sanne Ruijs, tel. 023-514 37 75, e-mail: omgevingsverordening@noord-holland.nl