Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld door Provinciale Staten

Bos
De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november 2018 door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Eerder hadden Gedeputeerde Staten de visie al aangescherpt en met het laatste besluit is de Omgevingsvisie definitief vastgesteld. PS bespraken 24 voorstellen om de tekst van de Omgevingsvisie aan te passen. Daarvan werden 6 voorstellen aangenomen. De komende tijd staat in het teken van Visie naar uitvoering.
 

Uitgelicht