Ruim 100 mensen dachten mee over Omgevingsverordening NH2022

(18 november 2020)

Op 29 oktober dachten ruim 100 (semi)ambtenaren en medewerkers van belangenorganisaties tijdens een online bijeenkomst georganiseerd door de provincie mee over de Omgevingsverordening NH2022.

Dit is de verordening die tegelijkertijd ingaat met de Omgevingswet op 1 januari 2022. 

De deelnemers gingen uiteen in 5 groepen waarin gesproken wordt over de regels met betrekking tot onderwerpen als Regionale Energiestrategieën (RES) met zoekgebieden voor windenergie op land en zonne-energie, bodem en grondwater (verontreiniging en maatwerksanering bij complexe bedrijven), Natuurnetwerk Nederland (NNN), regionale luchthavens (Hilversum en Texel) en natuurbescherming. 

Dit leidde tot goede discussies over rollen en bevoegdheden, maar ook of bestaande regels en contouren nog werken zoals ze ooit bedacht zijn en of we met de denkrichtingen voor de conceptregels op het juiste spoor zitten. Daarnaast werd nagedacht over het overgangsrecht die gemeenten wel hebben, maar de provincie niet en welke gevolgen dat heeft voor de inhoud van de verordening.

Op 19 november gingen ook bestuurders en politici van gemeenten, waterschappen en provincie hierover in gesprek tijdens een online bijeenkomst. Zij bespraken NNN, de RES, bodem en grondwater. Alle input wordt verzameld en meegenomen bij het vormgeven van de 75%-versie van de Omgevingsverordening NH2022. De provincie verwacht dat deze in het eerste kwartaal van 2021 vrijgegeven wordt voor ambtelijke consultatie. Dit is het volgende moment om te reageren. 

Projectgroep Omgevingsverordening NH2022 van de provincie wil iedereen bedanken die meegedacht heeft. Meer informatie over de Omgevingsverordening NH2022 is te vinden op de projectsite. 

Uitgelicht