Ruimtelijk voorstel

Ruimtelijk voorstel

In Nederland is veel ruimte nodig voor bijvoorbeeld woningen, windmolens en zonnepanelen, natuurgebied en bedrijventerreinen. Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om een ‘Ruimtelijk Voorstel’ te maken. Het Rijk kijkt wat waar mogelijk is en maakt afspraken over de toekomstige inrichting van Nederland. De provincie werkt samen met gemeenten en andere partijen aan het Ruimtelijk Voorstel voor Noord-Holland.

Actueel

Contact

Vragen?
Neem contact op per e-mail: ruimtelijkvoorstel@noord-holland.nl.