Leefstijlen dagrecreatie

Ondernemers, beleidsmakers en non-profitorganisaties in de vrijetijdssector kunnen gebruik maken van de ‘de Leefstijlatlas Dagrecreatie'. Hierin vindt u gedetailleerde informatie over het vrijetijdsgedrag van de Noord-Hollanders. Welke keuzes maken dagrecreanten en waarom? Wat zijn hun wensen, interesses en bezoekmotieven? Hoe zijn ze met communicatie te bereiken en kan het ze beter naar de zin worden gemaakt? De leefstijlatlas koppelt demografische gegevens aan interesses, wensen en behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding. Hiermee kunt u uw aanbod optimaal afstemmen op de vraag.

De leefstijlen ‘ondernemend’, ‘creatief en inspirerend’ en ‘ingetogen’ zijn kenmerkend voor Noord-Holland. Recreanten uit deze groepen houden van uitdaging, verrassingen en inspiratie. Ze zijn gericht op het ontdekken van nieuwe dingen en op zoek naar nieuwe ervaringen. Ze interesseren zich voor cultuur en kunst en zijn graag sportief bezig.

De provincie heeft de gegevens uit de leefstijlatlas vrij toegankelijk gemaakt met de leefstijlkaarten per gemeente en de toolkit leefstijlatlas voor Culturele Instellingen.

Meer informatie

Neem voor vragen of advies over de (toolkit) leefstijlen contact op met Martijn Lucas, telefoon: (023) 514 4231 of e-mail: lucasm@noord-holland.nl.

Uitgelicht