Interview Adnan Tekin

Als Gedeputeerde Natuur van de provincie Noord-Holland ben ik er trots op dat dit jaar de derde Landschapstriënnale in de Haarlemmermeer zal plaatsvinden. Wij hebben deze gelegenheid aangegrepen om de toekomst van onze recreatieschappen tijdens de triënnale te bespreken.

Tijdens de conferentie zult u nader geïnformeerd worden over de zogenoemde Tauw onderzoeken (PDF, 65,8 Mb) naar de natuur- en recreatiewaarde van de recreatieschappen. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken kunnen we beter beoordelen waar meer ruimte kan ontstaan voor recreatie en waar bijzondere natuurwaarden meer aandacht behoeven. Een belangrijk punt om de recreatieschappen toekomstbestendig te maken.

Daarnaast hebben wij met de samenwerkende natuur en recreatiebeheerders recent een onderzoek (PDF, 17 Mb) laten uitvoeren in de 65 natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland. Waarom komen bezoekers daar graag? Hoeveel geld geven ze er uit en welk rapportcijfer geven ze het gebied ? Een belangrijke conclusie is dat het Vondelpark, Amsterdamse Bos, het strand en de duinen de meeste bezoekers trekken. De cijfers voor de gebieden variëren van een 6,7 tot een 8,3. Deze informatie helpt ons beter te kunnen inspelen op kansen die we wellicht nu niet benutten. Bezoekers van de recreatieschappen vertellen op 20 september hoe zij deze gebieden waarderen.

Ik ben zelf geboren en getogen in Amsterdam Osdorp. We hadden geen tuin, maar een balkon. Als kind heb ik daardoor heel veel tijd doorgebracht in recreatieschap Spaarnwoude. Met name als het weer het toeliet zag je er vele gezinnen recreëren. De nabijheid en toegankelijkheid van recreatieschappen voor met name stedelingen is van essentieel belang. Dat is iets wat ik graag wil koesteren.

Op 20 september zal ook aandacht besteed worden aan de ervaringen van andere provincies met de recreatieschappen. Hoe gaan zij om met de recreatieschappen? Welke uitdagingen zien zij voor zich? Wat kunnen wij van elkaar opsteken? Hoe hebben zij de governance georganiseerd?

Kortom voldoende stof om erbij te zijn op 20 september!

Ik ben nu een kleine 6 maanden gedeputeerde en sta voor een aantal mooie uitdagingen. Bijvoorbeeld de ambities met betrekking tot Natuur Netwerk Nederland (NNN). Alle provincies hebben zich gecommitteerd om een verbindend robuust natuurnetwerk te maken door heel Nederland. Hierdoor creëren we ruimte, veiligheid en voedsel voor onze flora en fauna. 250 hectare nieuwe natuur per jaar is onze Noord-Hollandse ambitie. Dat is een uitdaging die we met z’n allen zijn aangegaan.

Onze NNN gebieden zie ik als basis voor het bevorderen van de biodiversiteit. Er zijn nog heel veel andere natuurgebieden die geen onderdeel uitmaken van het NNN. Denk aan stadsparken, plassen of recreatieschappen. Allemaal plekken om het groen – het alternatief voor bijvoorbeeld een eigen tuin - op te zoeken. Ik wil me nu richten tot alle raads- en statenleden. Ik hoop van harte dat jullie allemaal komen op 20 september. Het betreft jullie tuin! Jullie gebied! Jullie zijn mede-eigenaar! Samen zorgen we ervoor dat wij en de volgende generatie ook in 2050 kunnen recreëren.

Save the date:  20 september om 16:00 uur in de Haarlemmermeer 

Adnan Tekin

Uitgelicht