RADEN EN STATENCONFERENTIE | Recreëren in 2050

Met deze conferentie wil de provincie Noord-Holland belanghebbenden en raads- en Statenleden informeren en betrekken bij de ontwikkeling van de toekomst van de recreatieschappen. De bijeenkomst heeft een informerend en interactief karakter en draait rond het voeren van de dialoog, het inventariseren van standpunten en het vragen om advies van een brede kring van betrokkenen.

De bijeenkomst bestaat uit 2 delen: gesprekstafels met belanghebbenden en bestuurders en een avondprogramma specifiek voor bestuurders (raden- en Statenleden).

Gesprekstafels belanghebbenden

(16.00-18.30 uur) De gesprekstafels zijn gericht op het inventariseren van de toekomstvisie van verschillende invalshoeken. Belanghebbenden en bestuurders gaan met elkaar in gesprek om te komen tot concrete adviezen over de toekomst van de recreatieschappen.

Bestuurdersdialoog

(18.00-21.30 uur) Tijdens de bestuurdersbijeenkomst staat de dialoog over de toekomst van de recreatieschappen centraal. Ook wordt gesproken over kennisdeling ter voorbereiding van de besluitvorming rond de toekomstbestendige inbedding van de recreatieschappen. Onder de aanwezigen zijn vertegenwoordigers van de verschillende betrokken organisaties, gemeenten en Provinciale Staten.

Programma Recreëren in 2050

Gesprekstafels (16.00-18.30 uur)

 

16.00 uur Ontvangst en inloop

16.30 uur Opening en introductie

Door gespreksleider Jorn Matena (&MAES) in gesprek met enkele bestuurders, waaronder gedeputeerde Adnan Tekin en Statencommissielid Marco Wiesehahn.

16.45 uur Gesprekstafels aan de hand van twee centrale vragen:

1. Als u denkt aan uw ideale toekomst voor de recreatieschappen, wat staat u dan voor ogen?
2. Wie kan wat doen om de toekomstvisie te helpen realiseren?

17.50 uur Plenaire afronding en conclusies

Door gespreksleider in gesprek met de zaal, onder wie Jos Gilliam, directeur RNH.

18.00  uur Borrel en Walking dinner


Programma Recreëren in 2050

De toekomst van de recreatieschappen (18:30- 21:30)

 

18.00 uur Ontvangst en inloop met walking dinner

18.45 uur Opening en inleiding

Dagvoorzitter Ruben Maes (&MAES) in gesprek met gedeputeerde Adnan Tekin over de aanleiding van de bijeenkomst: hoe maken wij de recreatieschappen toekomstbestendig?

19.05 uur De balans tussen ecologie en recreatie

Presentatie over de bevindingen van de inventarisatie rond ecologische waarden in relatie tot recreatie door Advies-en ingenieursbureau Tauw. Deze presentatie wordt gevolgd door een gesprek van de dagvoorzitter met Jacqueline Groen (sector Groen, provincie Noord-Holland) over de uitwerking van de bevindingen, toegepast op de recreatiegebied Spaarnwoude. Overlopend in zaaldialoog met interactie met zaal.

20.00 uur De organisatie van de recreatieschappen

Dagvoorzitter gaat in gesprek met rekenkamerdirecteur Ans Hoenderdos-Metselaar over de aanbevelingen uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over het onderzoek naar het financieel en bestuurlijk opereren van recreatieschap Spaarnwoude. Overlopend in zaaldialoog met interactie met zaal.
Onder de aanwezigen zijn vertegenwoordigers van betrokken organisaties, gemeenten, besturen, waaronder: Abdeluheb Choho (wethouder Amsterdam), Astrid Nienhuis (burgemeester Landsmeer), Annette Baerveldt (wethouder Velsen en vicevoorzitter Spaarnwoude), Jos Gilliam (algemeen directeur RNH) en Bernard Koeckhoven (President-commissaris RvC RNH), Riena Tienkamp provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland.

21.00 uur Afsluiting gevolgd door borrel

Uitgelicht