Ondernemen in toerisme/dagrecreatie

De toeristische sector is een groeisector en biedt volop kansen. Het belang van toerisme voor de Noord-Hollandse economie stijgt. In de Metropoolregio Amsterdam ligt de uitdaging in het managen van de toeristische druk. Middels de actieprogramma’s wordt uitvoering gegeven aan de Strategische Agenda Toerisme en Congressen 2025. In Noord-Holland Noord is voldoende potentie en is toerisme een belangrijke economische sector, maar de kansen die toerisme biedt worden onvoldoende benut. Toerisme kan hier ook een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheidsopgave voor het gebied, en vanwege het arbeidsintensieve karakter van de sector.

Om inzicht te krijgen in wat binnen- en buitenlandse toeristen bezoeken in Noord-Holland hebben de provincie en de gemeenten Amsterdam en Zandvoort in 2017 bij wijze van pilot een onderzoek laten uitvoeren op basis van anonieme mobiele telefoongegevens.

Uit vergelijking met meer traditioneel onderzoek blijken deze big-data betrouwbare resultaten op te leveren. Voordeel van dit type onderzoek is dat resultaten snel kunnen worden afgelezen. Download het rapport ‘Bezoekersstromen Amsterdam en Zandvoort’.

De provincie:

 • is partner bij regionale projecten die bijdragen aan een betere spreiding in tijd en ruimte en
 • verbindt partijen binnen de regio en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid
 • stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking
 • wil de randvoorwaarden verbeteren voor toeristische ontwikkeling, zoals innovatie, arbeidsmarkt en openbaar vervoer
 • stimuleert duurzaam toeristisch ondernemen op verschillende manieren; zo probeert zij waar mogelijk duurzaamheid te promoten en duurzame voorbeelden te gebruiken

In de toeristische sector werken veel MKB’ers en zzp ‘ers. Hierdoor worden mogelijkheden voor kennisvergaring beperkt qua tijd en geld, terwijl kennis aanleiding kan zijn voor innovatie van de bedrijven.

Kennis delen

Om professionalisering en vraaggericht werken te stimuleren verzamelt en deelt de provincie informatie en kennis door:

Feiten en cijfers

 • In de vrijetijdssector in Noord-Holland wordt jaarlijks in totaal ongeveer 8,4 miljard uitgegeven tijdens vrijetijdsactiviteiten van Nederlanders, door binnenlandse vakantiegangers en door buitenlandse verblijfsgasten
 • Nederlandse vakantiegangers hebben in 2014 ongeveer 9,5 miljoen nachten doorgebracht in Noord-Holland. Buitenlandse verblijfsgasten (zakelijk en toeristisch) overnachtten in 2013 13,7 miljoen keer in de provincie. Noord-Holland staat van alle Nederlandse provincies op de eerste plek qua overnachtingen
 • Nederlanders hebben in 2012/2013 ongeveer 600 miljoen vrijetijdsactiviteiten vanaf het huisadres ondernomen in Noord-Holland
 • In 2013 waren in totaal 115.000 mensen werkzaam in de vrijetijdssector in Noord-Holland. Dit is 8% van alle banen in de provincie. In sommige gemeenten is de sector zelfs goed voor een kwart van de werkgelegenheid

Meer feiten en cijfers: Factsheet feiten en cijfers in de vrijetijdsector in Noord-Holland

Regionale culturele identiteit

Bijzondere landschappen en cultuurhistorische tradities bieden kansen voor toerisme. Ze kunnen elkaar versterken en bepalen mede de identiteit van een gebied of regio. Regionale culturele identiteit kan de aantrekkelijkheid en concurrentiepositie van regio's verbeteren. Het zorgt voor samenhang in het cultuur-toeristisch aanbod en biedt economische kansen voor de vrijetijdsbranche. Daarom ondersteunt de provincie projecten die landschap, cultuur en toerisme met elkaar verbinden, zoals 'regionale identiteit' om regio's bewust te maken van hun eigenheid en die identiteit economisch te benutten ('regionale beeldverhalen').

Regionale beeldverhalen

Met 'regionale beeldverhalen' wil de provincie regio's bewustmaken van hun eigenheid. Ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoekinstellingen kunnen de beeldverhalen gebruiken als uitgangspunt voor gezamenlijke projecten, programma's, investeringen in het landschap en aantrekkelijke arrangementen.

Zie ook:

In 2016 werkt de provincie ook aan nieuwe regionale beeldverhalen:

 • Noord-Hollandse Kustplaatsen
 • Noordzeekanaal gebied, waarbij het Industrieel Erfgoed en de industriële revolutie de basis zijn voor de toeristische ontwikkeling van het gebied (in ontwikkeling)

In de zomer van 2016 wordt het meerjarenprogramma voor regionale beeldverhalen gepubliceerd.

Promoten Noord-Holland als toeristische bestemming

Het internationaal toerisme is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen en het is de verwachting dat vooral het aantal buitenlandse toeristen zal blijven toenemen (16 miljoen in 2020 in Nederland). Concurrentie van andere (Europese) landen neemt echter ook toe. Belangrijkste opgave is om de buitenlandse en binnenlandse bezoekers in Noord-Holland te blijven trekken en om hen beter te spreiden in tijd en ruimte.

De provincie ondersteunt regionale marketingcampagnes die bijdragen aan een betere spreiding in tijd en ruimte en die een helder onderscheid maken tussen de verschillende bestemmingen in Noord-Holland. Bijvoorbeeld in de Metropoolregio Amsterdam aan de campagne ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ die erop gericht is dat meer internationale bezoekers aan Amsterdam ook een bezoek aan de omliggende regio brengen. Ook neemt de provincie Noord-Holland deel aan enkele marketingconcepten van de Holland City campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris Pieter Neuteboom, telefoon: (023) 514 3665 of e-mail: neuteboomj@noord-holland.nl.