Projecten

  • Formule 1 Zandvoort

    In 2019 werd bekend dat de Grand Prix na 35 jaar terugkeert op het circuit van Zandvoort. De race stond gepland op 3 mei 2020. Om het evenement prettig en veilig te laten verlopen heeft de Dutch Grand Prix nauw samengewerkt met onder andere de buurgemeenten, de veiligheidsregio en de provincie Noord-Holland. Op 19 maart 2020 werd bekend dat de race wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. De wedstrijd werd verreden op 5 september 2021.

  • Naarden buiten de Vesting (vaarverbinding)

    In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan het verhogen van de recreatieve, cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Zo wordt er geïnvesteerd in waterrecreatie, wandelroutes en het behoud van de schootsvelden. Recente ontwikkelingen zijn voor de betrokken partijen aanleiding om stil te staan bij de bereikte resultaten en hoe het programma wordt voortgezet. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het programma, waarvan het schrappen van de nieuwe vaarverbinding de belangrijkste is. De komende periode stellen de betrokken partijen een aangepast gebiedsprogramma op en bepalen zij wat mogelijk is met de beschikbare middelen.

  • Opgave Vitaal Landelijk Gebied

Uitgelicht