Projecten

  • Vaarverbinding Naarden buiten de vesting

    Tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer komt een nieuwe vaarverbinding voor de kleine recreatievaart. De vaarverbinding maakt nieuwe recreatieve vaarroutes mogelijk en verbetert de watersportmogelijkheden in Noord-Holland en daarbuiten. Watersporters kunnen straks veilig en rechtstreeks van het Gooimeer naar de Vecht varen en omgekeerd. Ook wordt een rondje Naardertrekvaart – Vecht – Gooimeer mogelijk. De nieuwe vaarverbinding maakt Naarden en Muiden via het water makkelijker bereikbaar.
    De aanleg van deze nieuwe vaarverbinding is een van de 7 deelprojecten van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. Naarden buiten de Vesting is een landschappelijk project waarbij gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht intensief samenwerken en investeren in de natuur en de cultuurhistorie van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden.

Uitgelicht