Bereikbaarheid

Update 19 maart 2020

Voor onderstaande informatie was het uitgangspunt dat het evenement zou plaatsvinden op 1, 2 en 3 mei 2020. Het evenement werd uitgesteld. Het is nog niet bekend welke consequenties het uitstel heeft voor de verleende vergunningen, ontheffingen en het mobiliteitsplan.

Voor de organisatie van het evenement en het uitvoeren van aanpassingen aan het circuit en de omgeving zijn verschillende vergunningen nodig. Een aantal partijen is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen en het opstellen en verlenen van de vergunningen.

Bereikbaarheidsplan

De organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) heeft begin december 2019 bij de gemeente Zandvoort de aanvraag voor 3 evenementenvergunningen en 1 ontheffing APV ingediend. Onderdeel van deze aanvragen is het mobiliteitsplan en een veiligheidsplan. In het mobiliteitsplan staat hoe de organisator van het evenement, Dutch Grand Prix (DGP), de Formule 1-bezoekers naar het circuit laat komen en weer veilig naar huis laat afreizen. Daarnaast worden in het plan maatregelen genoemd om de bewoners van Zandvoort en van omliggende gemeentes zoveel mogelijk ruimte en bewegingsvrijheid te bieden tijdens het evenement. Het plan is opgesteld in afstemming met de buurgemeenten, de provincie Noord-Holland, NS, Prorail, Connexxion en P+R locaties. 

Spoor

De provincie heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat ze de bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland en daarmee ook de stranden van Zandvoort graag willen verbeteren, bij voorkeur met Openbaar Vervoer. Daarvoor is ook geld beschikbaar gesteld. 

Er is overeenstemming om de capaciteit én de kwaliteit van het spoor in deze regio structureel te verbeteren.Het spoor tussen Haarlem en Zandvoort wordt voorzien van een betere stroomvoorziening en er komen extra perrons. De wens om in de zomer het aantal ritten op te voeren van 4 naar minimaal 6 per uur bestaat al lang en staat los van de komst van de Formule 1. De komst van de Formule 1 heeft hierbij als het vliegwiel gefungeerd. De betere stroomvoorziening maakt het ook mogelijk dat het aantal treinritten kan worden opgevoerd naar maximaal 10 treinen per uur bij grootschalige evenementen zoals de Formule 1.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt € 2,35 miljoen bij aan de totale kosten van € 7 miljoen. De provincie neemt maximaal  € 1,45 miljoen voor haar rekening.

 

 

Uitgelicht