Bereikbaarheid

Bereikbaarheidsplan

Het circuit ontwikkelt met de gemeente Zandvoort een bereikbaarheidsplan. Het plan wordt opgesteld in afstemming met het Rijk, de buurgemeenten, de provincie Noord-Holland, NS, Prorail, Connexxion en P+R locaties. De hoofdlijnen van het plan zijn eind 2019 bekend.

Spoor

De provincie heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat ze de bereikbaarheid van de kust van Zuid-Kennemerland en daarmee ook de stranden van Zandvoort graag willen verbeteren, bij voorkeur met Openbaar Vervoer. Daarvoor is ook geld beschikbaar gesteld. 

Er is overeenstemming om de capaciteit én de kwaliteit van het spoor in deze regio structureel te verbeteren.Het spoor tussen Haarlem en Zandvoort wordt voorzien van een betere stroomvoorziening en er komen extra perrons. De wens om in de zomer het aantal ritten op te voeren van 4 naar minimaal 6 per uur bestaat al lang en staat los van de komst van de Formule 1. De komst van de Formule 1 heeft hierbij als het vliegwiel gefungeerd. De betere stroomvoorziening maakt het ook mogelijk dat het aantal treinritten kan worden opgevoerd naar maximaal 10 treinen per uur bij grootschalige evenementen zoals de Formule 1.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven € 2,35 miljoen te willen bijdragen aan de totale kosten van € 7 miljoen. De provincie zal maximaal  € 1,45 miljoen voor haar rekening nemen, onder voorbehoud van de bestuurlijke besluitvorming. De komende periode zullen partijen gebruiken om de afspraken vast te leggen in een bestuursovereenkomst en besluitvorming in de diverse bestuurlijke colleges te laten plaatsvinden.

 

 

Uitgelicht