Naarden buiten de Vesting (vaarverbinding)

In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan het verhogen van de recreatieve, cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden. Zo wordt er geïnvesteerd in waterrecreatie, wandelroutes en het behoud van de schootsvelden. Recente ontwikkelingen zijn voor de betrokken partijen aanleiding om stil te staan bij de bereikte resultaten en hoe het programma wordt voortgezet. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het programma, waarvan het schrappen van de nieuwe vaarverbinding de belangrijkste is. De komende periode stellen de betrokken partijen een aangepast gebiedsprogramma op en bepalen zij wat mogelijk is met de beschikbare middelen.

Contact

Meer weten over de vaarverbinding? Neem contact op met projectleider Carl Denneman, e-mail: dennemanc@noord-holland.nl, tel. (023) 514 35 64 of de omgevingsmanager Gerlies Nap, e-mail napg@noord-holland.nl, tel. (023) 514 50 96.
Ook kunt u contact opnemen het servicepunt@noord-holland.nl via 0800 - 0200 600.