Programma Naarden buiten de Vesting

De gemeente Gooise Meren is met een inwoneraantal van ruim 57.000 de twaalfde gemeente van Noord-Holland en de tweede gemeente van het Gooi. Water, groen, maar ook de rijke historie bepalen voor een groot deel haar aantrekkingskracht. Met het programma Naarden buiten de Vesting wordt deze aantrekkingskracht verder vergroot door te investeren in watersport, wandelroutes en het herstel van de oorspronkelijke schootsvelden.

In het programma Naarden buiten de Vesting werken de gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen aan de verhoging van de recreatieve, de cultuurhistorische, de ecologische en de landschappelijke waarde van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden.

Projecten:

Het programma bestaat uit verschillende samenhangende projecten. Elk project draagt bij aan de uitstraling van het gebied tussen Naarden-Vesting en Muiden.

  1. Ecologische hoofdstructuur Gooimeertak
  2. Agrarische structuurverbetering
  3. Behoud schootsvelden
  4. Wandelpad Stadzigt, inclusief aanpassing kruispunt

 

Uitgelicht