Icoonroutes

LF-routes zijn bekend als dé langeafstandfietsroutes in Nederland, vooral bedoeld voor fietsvakanties. Nu er een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes is, zijn er nieuwe mogelijkheden voor de LF-routes. De huidige netwerkfunctie is niet langer nodig.

De focus komt daarom te liggen op maximaal 10 nationale ‘icoonroutes’ met sterke thema’s en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. Routes waarmee we ook internationaal ons visitekaartje als fietsland kunnen afgeven. De aanpassingen vinden de komende jaren geleidelijk plaats. Korte LF-routes die nu vooral fungeren als 'verbindingsroutes' kunnen verdwijnen.

In de zomer 2018 is besloten om voor 3 icoonroutes door Noord-Holland geld te reserveren;

  • De Zuiderzeeroute; nu opgebouwd uit de LF21, LF22 en LF23 zal begin 2020 één aaneengesloten route zijn.
  • Kustroute; combineren bestaande routes LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzeeroute met als doel één toproute langs de Noordzee- en Waddenzeekust in Nederland; versterken koppeling met Waddeneilanden. In 2020 te realiseren.
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze route heeft de provincie in het najaar van 2019 aangedragen bij het Fietsplatform als kansrijke icoonroute. Er is een logische koppeling met het Waterliniepad  dat in het voorjaar van 2019 is geopend op de fiets- en wandelbeurs.

Meer informatie over icoonroutes.

Uitgelicht