Fietspaden

De provincie geeft fietsers de ruimte. Ze verbetert de infrastructuur voor fietsers door nieuwe fietspaden aan te leggen en bestaande op te knappen.

Daarnaast zorgt de provincie voor veilige oversteekplaatsen en krijgen fietsers steeds vaker voorrang bij verkeerssituaties. Ook zorgt de provincie er samen met vervoerders voor dat fietsers een goede aansluiting hebben op openbaar vervoer-voorzieningen.

Begin 2016 heeft de provincie de landelijke Fietsersbond opdracht gegeven de knelpunten in het regionale netwerk in Noord-Holland (buiten het gebied van de Vervoerregio Amsterdam) in beeld te brengen. De Fietsersbond bepaalt hierbij zelf wat hij precies als een knelpunt ervaart.

De Fietsersbond heeft inmiddels een rapport opgeleverd. Het is de bedoeling dat de fietsersbond in september 2016 zijn rapport oplevert. Hierin staan knelpunten zoals die door gebruikers – de fietsers – worden ervaren. De provincie vertaalt dit knelpuntenrapport in een actieplan om waar mogelijk deze knelpunten aan te pakken.Het is de verwachting dat dit voor de zomer van2017 gereed is.

Voor vragen en opmerkingen over fietspaden langs provinciale wegen kunt u contact opnemen en een bericht sturen naar servicepunt@noord-holland.nl.

Uitgelicht