A9 Aansluiting bij Heiloo

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar aan de totstandkoming van een aansluiting op de A9 bij Heiloo. Door deze aansluiting blijft de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven gewaarborgd, zowel op de A9 als op de lokale wegen in de dorpen. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. De Raad van State heeft vervolgens op 11 september 2019 de bestemmingsplannen vernietigd, waarmee de ‘aansluiting A9 bij Heiloo’ mogelijk werd gemaakt. Doorslaggevend is het gebruik van het PAS. De gemeenten zijn in ‘verzet’ gegaan tegen de uitspraak van de Raad van State en dit bezwaar is onlangs afgewezen. Er wordt nu bekeken wat de volgende stappen zijn.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief Aansluiting A9 bij Heiloo

Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meld u dan aan.

Situatieschets aansluiting A9 bij Heiloo en Castricum

Plattegrond aansluiting A9

Contact

Neem bij vragen over de aansluiting A9 contact op met het projectteam via Servicepunt provincie Noord-Holland 0800 - 0200 600 (gratis) of stuur een email naar aansluitingA9@noord-holland.nl