Ontwerpbestemmingsplan

De ontwerpbestemmingsplannen voor de nieuwe aansluiting op de A9 lagen in Heiloo en Castricum ter inzage van 23 maart 2017 tot en met 3 mei 2017. Er zijn circa 40 zienswijzen binnengekomen. Deze worden komende maanden bestudeerd en, indien valide en toepasbaar, verwerkt in de plannen.

Vanwege de veranderingen in de openbare ruimte door de komst van de nieuwe aansluiting is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het gaat onder meer om een nieuwe op- en afrit (half klaverblad) op de Rijksweg A9, een aansluiting tussen de Rijksweg en de Kennemerstraatweg en een nieuwe parallelweg richting bedrijventerrein Boekelermeer aan de oostkant van de A9. Omdat een deel van het halve klaverblad op grondgebied van Castricum ligt, zijn er 2 bestemmingplannen: 1 voor de gemeente Heiloo en 1 voor de gemeente Castricum. De plannen zijn vrijwel identiek.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan, dat in het voorjaar van 2016 ter inzage lag, verwerkt en meegewogen. De belangrijkste inspraakreacties zijn dat de Kapellaan aangesloten blijft op de Kennemerstraatweg en het tracé ter hoogte van de boerderij Rotteveel naar het zuiden is verschoven. Meer informatie is te vinden in de stukken van het ontwerp bestemmingsplan via www.heiloo.nl.

Overzichtsfoto aansluiting A9

Uitgelicht