Baggeren Amstel

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt van eind maart tot en met augustus 2024 onderhoud uitgevoerd aan de vaarweg Amstel. Dit onderhoud is nodig zodat dat de Amstel voor de beroepsvaart diep genoeg en dus bevaarbaar blijft. Aannemer Schilder baggert over een lengte van 26 kilometer, van de Berlagebrug in Amsterdam tot de Tolhuissluis in Nieuwveen, Zuid-Holland.

Over het project

De provincie Noord-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor de rivier de Amstel. Doel van het baggeren is dat de Amstel diep genoeg blijft voor de beroepsvaart, waarvoor een waterdiepte van 3,05 meter geldt. Daarmee blijft de Amstel ook diep genoeg voor de recreatievaart, waarvoor 1,80 meter diep voldoende is. 
Met name de vaargeul wordt gebaggerd. Ook worden waar nodig overgangen naar niet-openbare ligplaatsen (alleen waarvoor onderhoudsplicht geldt) gebaggerd en aansluitingen naar jachthavens worden onderhouden zodat ze bereikbaar blijven.

Baggerschip met graafmachine

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit 2 trajecten die ieder een eigen aanpak hebben

 • Zuidelijk deel:
  Van de Tolhuissluis in Nieuwveen (km 0,0) tot aan de prinses Irenebrug in Uithoorn (km 7,9). Op dit traject wordt het vaarwegprofiel gebaggerd tot een diepte van maximaal 3,70 NAP. Het baggeren gebeurt met een kraan op een ponton (van 24 meter bij 10 meter) vanaf het water. De kraan laadt de baggerspecie in beunschepen, die via het IJ naar de verwerkingslocatie IJsseloog in Kampen gaan.
 • Noordelijk deel:
  Van de prinses Irenebrug (km 7,9) in Uithoorn tot aan de Berlagebrug in Amsterdam (km 25,7). Op dit traject worden alleen knelpunten gebaggerd tot een diepte van maximaal 3,45 NAP en worden een aantal loswallen en wacht-/parkeerplaatsen gebaggerd. Het baggeren wordt met een kraanschip uitgevoerd en ook deze bagger wordt afgevoerd naar IJsseloog. 

Aannemer Schilder voert deze werkzaamheden in opdracht van de provincie uit.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van eind maart 2024 tot en met augustus 2024. Bij de start wordt uitgegaan van de volgende planning.

Maart 2024 Aanvoer materieel
April - mei 2024 Baggeren zuidelijk deel: traject Tolhuissluis – Vrouwenakker
Mei 2024 Baggeren noordelijke gedeelte (meander Amsteleiland + loswallen en ligplaatsen)
Juni - augustus 2024 Baggeren zuidelijk deel: traject Vrouwenakker - Uithoorn

 

Vaarroute 

Met 5 tot 6 grote baggerschepten wordt de bagger via de Amstel naar baggerdepot IJsseloog in Kampen vervoerd. De route naar het IJ is via de Nieuwe Herengracht. En tijdens de stremming van de Berlagebrug varen de schepen via de Weespertrekvaart 

Schip en baggerschip met graafmachine

Uitvoering in beeld

Voor de werkzaamheden is een interactief, online omgeving ingericht. Hierop:

 • zijn de exacte baggerlocaties weergeven.
 • kunnen eigenaren hun eigendommen die in het water liggen registreren, zoals bijvoorbeeld een boot of een steiger.
 • is te zien waar de baggerwerkzaamheden op dat moment plaatsvinden en welke zijn afgerond.
 • wordt actueel nieuws gedeeld.
 • kunnen betrokkenen vragen stellen aan de aannemer.

Bekijk de online website van de aannemer Schilder of scan de onderstaande QR-code.

QR-code baggeren Amstel

Op deze website is met uw privacy rekening gehouden. De door u ingevulde gegevens zijn niet door anderen te lezen.

Contact

 • Bent u benieuwd waar en wanneer wordt gebaggerd? Op de online website van de aannemer (Baggeren Amstel) is actuele informatie over de uitvoering te zien en kunt u live zien waar wordt gebaggerd. U kunt hier ook vragen stellen.
 • Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is in de bouwkeet in Vrouwenakker aan de Amsteldijk-Zuid 400 iedere maandag van 14.30 uur tot 15.30 uur een inloopuur. De omgevingsmanager en de uitvoerder van de aannemer zijn dan aanwezig. 
 • Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan rechtstreeks contact op met de omgevingsmanager van aannemer J.P. Schilder B.V.: Caroline Schilder via 06 4354 2776 of stuur een e-mail naar caroline@jpschilder.nl.
 • Omgevingsmanager Annet Metz van de provincie Noord-Holland is te bereiken via baggerenamstel@noord-holland.nl.
 • Bij vragen of klachten kunt u ook altijd contact opnemen het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 0200 600 (gratis) of e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.