Bereikbaarheid Royal FloraHolland

Bereikbaarheid Royal FloraHolland

Voor het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland wordt een extra ingang, een snelle busverbinding met nieuwe haltes, en een uitgang gerealiseerd naar het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland in Aalsmeer. De provincie Noord-Holland legt de ingang en de bushaltes aan de Legmeerdijk aan, de gemeente Aalsmeer realiseert de uitgang en een halte op de Zwarteweg. Samen met de Vervoerregio Amsterdam en Royal FloraHolland investeren de partijen in de infrastructuur, waardoor Royal FloraHolland ook in de toekomst goed bereikbaar blijft.

Voetgangersbrug bij Royal FloraHolland officieel geopend

Voetgangersbrug bij Royal FloraHolland officieel geopend

Op woensdag 10 juli 2024 openden de bestuurders van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en Royal FloraHolland de nieuwe voetgangersbrug bij Royal FloraHolland (N231) in Aalsmeer.

Meer informatie

Actueel

Contact

Vragen en opmerkingen zijn welkom via bereikbaarheidRFH@noord-holland.nl. Of neem contact op via het servicepunt van de provincie Noord-Holland. Wij proberen uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden. 

Video

Video Project Bereikbaarheid Royal FloraHolland
Bekijk de video
hoe de provincie Noord-Holland samen met Royal FloraHolland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Aalsmeer werkt aan een betere bereikbaarheid van de bloemenveiling en regio Aalsmeer. In 2024 komt er een snelle verbinding voor het vrachtverkeer en een duurzame voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) met 2 nieuwe HOV-haltes. 

Video's