Over het project

De brug Krommenie in gemeente Zaanstad ligt in de provinciale weg (N203) nabij de op- en afritten van de N246. De brug bestaat uit 2 bruggen. De noordelijke brug (richting Krommenie/Assendelft) stamt uit 1932 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe. De zuidelijke brug (richting Wormerveer) komt uit 1966.

Vernieuwing Brug Krommenie

De Brug Krommenie ligt over de Nauernasche Vaart, in de N203, en verbindt Wormerveer en Krommenie in de gemeente Zaanstad. De brug bestaat uit 2 delen: brug A richting Krommenie/Assendelft en brug B richting Wormerveer/Zaanstad. De brug is voor het wegverkeer een belangrijke schakel in het provinciaal wegennetwerk. De Nauernasche Vaart is voor recreatief vaarverkeer de verbinding tussen het Noordzeekanaal en het noorden van Noord-Holland. De oudste brug, de brug richting Krommenie/Assendelft dateert al uit 1932. Vanwege een mankement kan deze brug sinds oktober 2022 niet meer bediend worden voor scheepvaart. Beide bruggen zijn bijna aan het eind van hun levensduur en nodig aan vernieuwing toe.

brug Krommenie mei 2021

Al in 2014 is er gewerkt om beide bruggen aan te pakken: de oudste brug, brug A, moet geheel worden vervangen en van brug B moet het dek worden vervangen en de fundering verbeterd. Na problemen bij het verkrijgen van een bouwvergunning, is besloten om in 2018 in eerste instantie alleen groot onderhoud aan de brug te verrichten. Ook is er een beperking opgelegd voor zwaar vrachtverkeer en wordt de brug voortdurend gemonitord op het goed functioneren. Enkele jaren later, in 2021, is het project alsnog opgestart voor de vernieuwing van de Brug Krommenie. 

Ontwerp nieuwe brug

Beide bruggen worden vervangen door 1 brede brug. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het eerder gefabriceerde brugdek. De nieuwe brug wordt enkele meters opgeschoven zodat deze in 1 lijn ligt met de naastgelegen spoorbrug. Hierdoor kunnen schepen de bruggen beter passeren. Om te zorgen dat er altijd een goede verbinding is over de Nauernasche vaart, is in de toekomst nog een extra brug gewenst op de locatie van de huidige brug A. Bij de aanleg van de nieuwe brug (B) wordt hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. 

In 2022 en 2023 zijn verschillende onderzoeken gestart, zoals verkeersonderzoeken, bodemonderzoeken en onderzoeken over kabels en leidingen. Ook is er een schetsontwerp voor de nieuwe brug B gemaakt en zijn de mogelijkheden om het verkeer om te leiden verder uitgewerkt.

foto artist impressie 2014_570
Foto: impressietekening uit 2014 van de nieuwe Brug Krommenie

Inloopbijeenkomsten

Het vervangen van de Brug Krommenie blijkt geen eenvoudige klus. Om een moderne, veilige en goedwerkende brug te krijgen, moeten beide bruggen vervangen worden. Bij de uitvoering hiervan wil de provincie zo min mogelijk hinder voor het wegverkeer, vaarverkeer, aangrenzende bedrijven en aanwonenden veroorzaken. De provincie is gestart om plannen en ontwerpen te maken voor de vervanging van de bruggen. In april 2022 is er voor de omgeving een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen voor de vervanging van de Brug Krommenie toegelicht, zijn vragen van omwonenden zo veel mogelijk beantwoord en opmerkingen en suggesties verzameld. In februari 2024 zijn omwonenden en geïnteresseerden opnieuw uitgenodigd om op de hoogte gebracht te worden van de voortgang van de werkzaamheden. De uitwerking van het schetsontwerp van brug B komt op tafel en ook worden bezoekers geïnformeerd over de mogelijke omleidingsroute voor het verkeer.