Planning

Op dit moment doet de provincie Noord-Holland technisch onderzoek en houdt zij verkennende gesprekken met de omgeving. Het vervolg van de planning is op dit moment nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de keuze van het ontwerp van de brug. De planning hangt ook samen met de garantie van een goede bereikbaarheid en doorstroming op belangrijke wegen in de omgeving. Zo worden de werkzaamheden aan de Brug Krommenie afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving. Denk hierbij aan het vernieuwen van de Zaanbrug en werkzaamheden vanuit het project A8/A9. Ook vindt er afstemming plaats met bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van de brug voor hun bereikbaarheid. Zodra een gedetailleerde planning bekend is, wordt deze gepubliceerd.

brug Krommenie mei 2021

Binnen de planning van de Brug Krommenie worden er een aantal stappen doorlopen. 

  1. Technisch en omgevingsonderzoek naar vervanging Brug Krommenie
  2. Keuze ontwerp Brug Krommenie
  3. Voorbereiding werkzaamheden
  4. Aanbesteding aannemer
  5. Aanvraag Bouwvergunning 
  6. Start vernieuw Brug Krommenie

Uitgelicht