Planning

De provincie Noord-Holland werkt op dit moment de ideeën uit voor de vervanging van de Brug Krommenie. Hiervoor worden meerdere onderzoeken opgezet, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek en bodemonderzoek.

De verdere planning van het project hangt ook samen met de garantie van een goede bereikbaarheid en doorstroming op belangrijke wegen in de omgeving. Zo worden de werkzaamheden aan de Brug Krommenie afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving. Denk hierbij aan het vernieuwen van de Zaanbrug en werkzaamheden vanuit het project A8/A9. Ook vindt er afstemming plaats met bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van de brug voor hun bereikbaarheid. 

brug Krommenie mei 2021

De globale planning is als volgt:

Eind 2023

Start selectie aannemer.

2023/2024

Voorbereiding kabels en leidingen, het nader uitwerken van ontwerp brug B en kijken naar mogelijkheden om verkeer om te leiden.

Medio 2024

Start van verschillende ruimtelijke procedures zoals de vergunningsaanvragen.

Medio 2024

Aannemer is bekend. 

Najaar 2024/voorjaar 2025

Eind 2025

Opstellen voorlopig ontwerp/opstellen definitief ontwerp. 

Uitwerken ontwerp brug A.

Medio 2026

Medio 2026

Voorbereiden van uitvoering van werkzaamheden voor vernieuwing Brug B.

Start werkzaamheden voor brug B.

Medio 2028 Openstelling nieuwe brug B.