Planning

De provincie Noord-Holland werkt op dit moment de ideeën uit voor de vervanging van de Brug Krommenie. Hiervoor worden meerdere onderzoeken opgezet, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek en bodemonderzoek. De verdere planning van het project hangt ook samen met de garantie van een goede bereikbaarheid en doorstroming op belangrijke wegen in de omgeving. Zo worden de werkzaamheden aan de Brug Krommenie afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving. Denk hierbij aan het vernieuwen van de Zaanbrug en werkzaamheden vanuit het project A8/A9. Ook vindt er afstemming plaats met bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van de brug voor hun bereikbaarheid. 

brug Krommenie mei 2021

Binnen de planning van de Brug Krommenie wordt een aantal stappen doorlopen: 

  1. Uitwerken van het idee voor een brede nieuwe brug op locatie brug B, rekening houdend met toekomstige brug A.
  2. Het houden van onderzoeken, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek en bodemonderzoek.
  3. Het uitwerken van het ontwerp van de brug, van de werkfasering en de omleidingsmogelijkheden. 
  4. De start van verschillende ruimtelijke procedures zoals vergunningsaanvragen. Hierbij zijn er inspraakmogelijkheden. 
  5. Het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden voor de start vernieuwing Brug Krommenie. 

Het streven is om brug B in 2025 te vervangen. Een eventuele nieuwe brug A volgt daarna.

Rijstroken afgezet

Voorafgaand aan de vervanging van Brug Krommenie is onderzoek nodig. Dit zijn onderzoeken naar de sterkte van de bodem en naar de kwaliteit van de grond en het grondwater. Deze onderzoeken vinden zowel in het water als op de weg en in de bermen plaats. Vanwege de onderzoeken wordt er in de periode tussen 21 november en 23 december 2022 op meerdere nachten een rijstrook op de N203 ter hoogte van de brug afgezet voor verkeer. Verkeer wordt daarbij langs de werkzaamheden geleid en er geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur. Voor sommige van deze werkzaamheden moet er een rijstrook worden afgesloten.

Uitgelicht