Planning

De provincie Noord-Holland werkt op dit moment de ideeën uit voor de vervanging van de Brug Krommenie. Hiervoor worden meerdere onderzoeken opgezet, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek, bodemonderzoek. De verdere planning van het project hangt ook samen met de garantie van een goede bereikbaarheid en doorstroming op belangrijke wegen in de omgeving. Zo worden de werkzaamheden aan de Brug Krommenie afgestemd op andere werkzaamheden in de omgeving. Denk hierbij aan het vernieuwen van de Zaanbrug en werkzaamheden vanuit het project A8/A9. Ook vindt er afstemming plaats met bewoners en bedrijven die afhankelijk zijn van de brug voor hun bereikbaarheid. 

brug Krommenie mei 2021

Binnen de planning van de Brug Krommenie wordt een aantal stappen doorlopen: 

1.    Uitwerken van het idee voor een brede nieuwe brug op locatie brug B, rekening houdend met toekomstige brug A.  
2.    Het houden van onderzoeken, waaronder ecologisch onderzoek, verkeersonderzoek, bodemonderzoek.
3.    Het uitwerken van het ontwerp van de brug, van de werkfasering en de omleidingsmogelijkheden. 
4.    De start van verschillende ruimtelijke procedures zoals vergunningsaanvragen. Hierbij zijn er inspraakmogelijkheden. 
5.    Het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden voor de start vernieuwing Brug Krommenie. 

Het streven is om brug B in 2025 te vervangen. Een eventuele nieuwe brug A volgt daarna.

Uitgelicht