Provinciaal inpassingsplan

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Daarvoor heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten.

Provinciaal inpassingsplan

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Daarvoor heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten

Wat is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP)?

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. In ontwerp-PIP Cruquiusbrug staan bestemmingswijzigingen die nodig zijn voor de aangepaste breedte van de nieuwe brug, het verlengen van de bestaande voetgangerstunnel aan de kant van Heemstede en de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van Haarlemmermeer. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug, is geen onderdeel van het PIP. Een inpassingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels over en toelichting op de definitieve situatie.

PIP-procedure

Het ontwerp-PIP lag vanaf 4 september 2020 voor 6 weken ter inzage. In totaal werden 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp-PIP op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook wordt in de toelichting uitgelegd dat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

Beroep

Het aangepaste PIP Cruquiusbrug is op 12 april 2021 door Provinciale Staten vastgesteld en lag vanaf 3 mei 2021 6 weken ter inzage. Hierop was beroep ingesteld.
Bij de Raad van State was 1 beroep ingesteld op het ontwerp van de westelijke hellingbaan bij de voetgangerstunnel onder N201 (in de gemeente Heemstede). In het beroep werd gesteld dat er te weinig ruimte is gereserveerd voor een ruime en veilige hellingbaan van het fietspad naar de toegang tot de tunnel aan de zijde van Heemstede.

Uitspraak Raad van State

Op woensdag 19 januari 2022 heeft de Raad van State het beroep op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug N201 bij Heemstede ongegrond verklaard. Hiermee is het PIP Cruquiusbrug onherroepelijk.

Er is niet gekozen voor het opwaarderen van de bestaande voetgangerstunnel naar een fiets- en voetgangerstunnel. Gekozen is voor behoud van de bestaande voetgangerstunnel, het verharden van de toegangen tot deze tunnel en het verleggen en verharden van het bestaande olifantenpaadje. Zo kunnen fietsers het olifantenpaadje wel op- en af fietsen en van en naar de fietspaden langs de ringvaart en/of vervolgens met de fiets aan de hand door de bestaande voetgangerstunnel lopen. Het is volgens Provinciale Staten niet de bedoeling het olifantenpaadje te ontwerpen als een doorgaande fietsroute op de voetgangerstunnel. Wel als doorgaande fietsroute op de fietspaden langs de Ringvaart.