Duinpolderweg

De provincie Noord-Holland heeft besloten om van het project Duinpolderweg uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer op te waarderen. De gevolgen die dit besluit heeft voor het project Duinpolderweg in z'n geheel,worden binnen de stuurgroep besproken.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief Duinpolderweg

De projectorganisatie Duinpolderweg brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Hieronder treft u de reeds uitgebrachte nieuwsbrieven.
Wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Kaart voorkeursalternatief

kaart Voorkeursalternatief december 2018

Op deze kaart staat het zogenaamde 'voorkeursalternatief' van de Duinpolderweg getekend. Het is een schetsontwerp dat het bevoegd gezag heeft vastgesteld en het gaat over de uitbreiding en/of aanleg van 3 wegen. Deze kaart laat de 3 tracés in grote lijnen zien. Bekijk de kaarten in detail:

Contact

Voor vragen over de Duinpolderweg kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: info-duinpolderweg@noord-holland.nl

Pers kan contact opnemen met Harriët Wijker-Hoek, provincie Noord-Holland via e-mail: hoekha@noord-holland.nl of telefoon: 06 - 53 16 86 83

Uitgelicht

Twitter Duinpolderweg

Bekijk alle tweets