De 7 alternatieven

In de MER worden 7 alternatieven onderzocht op de effecten op milieu, landbouw, economie en verkeer in het gebied van de Duinpolderweg.

Het gaat om deze alternatieven:  

  1. Nul alternatief (bestaande situatie)
  2. Alternatief Midden
  3. Alternatief Zuid
  4. Zienswijze gemeenteraad Hillegom
  5. Alternatief Parel 2.0 (voorgesteld door Adviesgroep)
  6. Alternatief Nieuwe N206 (voorgesteld door Adviesgroep)
  7. Maatregelenpakket NOG Beter 2.0 (voorgesteld door Adviesgroep)

Mogelijk zijn de alternatieven 5, 6 en 7 nieuw voor u. Deze zijn in de zomer van 2016 aangedragen door de Adviesgroep Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer/Duinpolderweg. Enkele oude alternatieven, zoals de Spoorvariant en het Noordelijke alternatief, zijn vervallen en worden niet meegenomen in de MER.

Duinpolderweg-alternatieven

Klik op de kaart voor een vergroting en om de alternatieven afzonderlijk te bekijken.

Deze 7 alternatieven worden onderzocht in de MER.

Uitgelicht