Een gebied met vele kwaliteiten: de Greenport Duin- en Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer vormen een bijzonder gebied met een grote aantrekkingskracht op (innovatieve) bedrijven en nieuwe bewoners. Schiphol trekt miljoenen passagiers, er is intensieve handel in bloembollen en er komen veel toeristen voor de prachtige zee, duinen, bollen, polder en plassen. Volop potentie dus, maar ook knelpunten voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. In deze nieuwsbrief belichten we de kwaliteiten van het gebied steeds vanuit een andere invalshoek. Deze keer van de Greenport Duin- en Bollenstreek.

Michiel Cappendijk is programmamanager van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Samen met 5 andere Greenports vormt de Greenport Duin- en Bollenstreek het economische cluster van bedrijven dat actief is in de tuinbouw in Nederland. De economische potentie van deze gebieden wordt erkend in het Topsectorenbeleid van de overheid. Niet zo gek als je bedenkt dat sierteelt in de top 3 staat van grootste exportproducten van Nederland. Met een aandeel van 60 procent van de totale wereldhandelsstromen in de bollensector draagt de Duin- en Bollenstreek hier fors aan bij.

Michiel Cappendijk
Michiel Cappendijk

Kansen op gebied van innovatie

Om de positie van de tuinbouw te versterken heeft elke Greenport een programmabureau dat werkt aan economische structuurversterking. Dit bevat onder meer het zorgen voor voldoende geschikte ruimte om te produceren, het aanjagen van innovatie en het stimuleren van talent.

Cappendijk: “Kansen liggen er in ons organiserend vermogen om collectief ondernemersissues op te pakken met innovatieve projecten. Zo ondersteunen we het project Het Nieuwe Verwerken, waarmee een goede stap is gezet. Het project wordt hier uitgevoerd, maar is relevant voor alle bollenondernemers in Nederland. Als we erin slagen om een relevante bijdrage te leveren aan de Nederlandse sierteelt, volgen investeringen en een goede reputatie vanzelf.”

Jaarlijkse tombola

Cappendijk: “In de Duin- en Bollenstreek gaat het om bollen voor de droogverkoop, broeierijsnijbloemen of producten met toegevoegde waarde, zoals potjes of verpakkingen, vraaggestuurd op verzoek van de retailer. Alle schakels van de keten zijn vertegenwoordigd in de Duin- en Bollenstreek. De echt grootschalige bollenteeltbedrijven vind je wel meer in andere delen van Nederland. Hoewel we met 10 procent van het Nederlands areaal bollenteelt een bescheiden rol spelen in de productie, zit gelukkig het beste bedrijf van de gehele Nederlandse tuinbouw in deze streek: JUB Holland, trotse winnaar van de tuinbouwondernemersprijs 2017!”

De bedrijven in de bollenstreek worden steeds groter, vertelt Cappendijk. “Ze werken in toenemende mate vanuit verschillende teeltlocaties in Nederland. Om een bepaalde schaalgrootte te bereiken, maar ook om duurzaam te kunnen telen. Dit zit zo: elk jaar dezelfde teelt op hetzelfde stukje grond is vragen om problemen. Eens in de 4 jaar is voor sommige teelten maximaal om de ziektedruk laag te houden. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat er elk jaar een wisseling ontstaat van teelten, eigenaren of huurders. De economische werkelijkheid van een bedrijf is dus groter dan alleen de bollenstreek, zowel vanuit het perspectief van de handel, als van de teelt.”

Regio-overstijgend

Samenwerken met andere Greenports is belangrijk. Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk vormen samen de grootste marktplaats voor bloemen en planten ter wereld.

Cappendijk: “Veel van onze snijbloemen gaan direct door naar deze internationale en logistieke hotspots. Met de directe afslag van de A44 is de positie van marktplaats Rijnsburg versterkt. Dat er nu weer volop wordt gebouwd en geïnvesteerd door de handelsbedrijven onderstreept dat alleen maar. Over een paar jaar wordt de bereikbaarheid van het hoofdwegennet verder verbeterd met de aanleg van de N434 van de A44 naar de A4, beter bekend als de Rijnlandroute.”

Een concreet vraagstuk voor de bedrijven in de regio is het aantrekken van talent. Cappendijk: “Dat zijn de traditionele groene vingers, maar in toenemende mate ook specialisten op het gebied van ICT, DNA en online marketing. Samen met de Greenport Aalsmeer en Boskoop hebben we het Groen Onderwijscentrum opgezet om aan deze vraag te voldoen.”

Studenten van het Groen Onderwijscentrum
Het Groen Onderwijscentrum stimuleert jongeren te kiezen voor een carrière in de groene sector.

Schiphol

Cappendijk: “Het hebben van een luchthaven in de buurt met veel bestemmingen is erg fijn. In de bollensector gaat 90 procent de grens over. De sector krijgt veel zakelijke bezoekers uit Amerika, China en West-Europa die hier bloemen en planten komen inkopen. En natuurlijk toeristen. Door de Keukenhof komen er jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers in de streek. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid, waar ook de rest van Nederland van profiteert. Toeristen combineren de Keukenhof bijvoorbeeld met een bezoek aan Amsterdam.”

“Deze unieke combinatie van bloembollen, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis. Veel van de kennispartners die deze sector nodig heeft, zijn in deze regio gevestigd. Maar om echt te kunnen groeien, moeten we ons nog meer richten op het ontsluiten van kennis van buiten de regio.”

Kenmerken Greenport Duin- en bollenstreek in cijfers

Greenport Duin- en Bollenstreek in cijfers.

Uitgelicht