Een nieuwe kaart

De Adviesgroep Duinpolderweg heeft 3 alternatieven ingediend, namelijk de alternatieven Parel 2.0 en Nieuwe N206 en het maatregelenpakket NOG Beter 2.0. Bij de uitwerking van deze alternatieven is de Adviesgroep begeleid door adviesbureau Royal HaskoningDHV. De Adviesgroep heeft er hierbij voor gekozen om enkele delen van hun alternatieven niet verder te onderzoeken voor het MER-onderzoek. Ook zijn de 7 alternatieven – die indicatief waren – op bepaalde punten verder uitgewerkt. Dit leidt tot enkele veranderingen op de kaart. De belangrijkste lichten we hier toe.

De delen van de alternatieven die niet verder uitgewerkt worden, zijn (zie kaart hieronder):

  1. de aansluiting vanaf de doorgetrokken Weerlaan naar de te ontwikkelen wijk Beinsdorp-Noord (ringvaartparel), omdat de precieze omvang en locatie hiervan nog niet gedetailleerd bekend zijn. 
  2. de rondweg oostelijk om Lisse, omdat dit onderdeel een mogelijk toekomstig lokaal probleem oplost (aansluiting van toekomstige woonwijken op doorgaande verkeersroutes). Het draagt dus niet direct bij aan de doelstelling van de Duinpolderweg, namelijk het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.

Kaart met alternatieven Duinpolderweg

Aansluiting van de Weerlaan op de N205

Daarnaast is, binnen het alternatief Nieuwe N206, de aansluiting van de Weerlaan op de N205 uitgewerkt. Dit is ook gebeurd in overleg tussen Royal HaskoningDHV en de Adviesgroep.

Deze veranderingen hebben geleid tot een aanpassing van de kaart op de website.

Uitgelicht