Wilt u reageren?

(20 december 2017)

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunt u reageren op de milieueffectrapportage (MER) en het voorlopig voorkeursalternatief, door een inspraakreactie (zienswijze) in te dienen. De documenten staan nu al op de website en zijn tijdens de inspraakperiode ook geprint te bekijken.

In de milieueffectrapportage (MER) zijn 7 alternatieven onderzocht op hun effecten voor onder andere verkeer, milieu, landbouw en economie. Op basis van de onderzoeksresultaten kozen Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland een voorlopig voorkeursalternatief. In de inspraakperiode van 8 januari tot en met 18 februari kunnen inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op de concept MER en het voorlopig voorkeursalternatief.

Waar vindt u de documenten?

De documenten staan in de mappen Onderzoeksresultaten MER en Voorlopig voorkeursalternatief. Van dit alles vindt u een handige samenvatting in het iReport. Tijdens de inspraakperiode (8 januari t/m 18 februari) zijn de documenten ook geprint te bekijken bij de provincie Noord-Holland. Als u de geprinte documenten wilt inzien, bel dan om een afspraak te maken met Rob Lunshof (06 18 60 94 06). De documenten liggen ook in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Bij Zuid-Holland en de gemeenten hoeft u niet van te voren een afspraak te maken.
Op de locaties is geen mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen. Uw eventuele vragen kunt u mailen naar info-duinpolderweg@noord-holland.nl of stellen tijdens de inloopbijeenkomst op 23 januari. 

Hoe kunt u reageren?

Tussen 8 januari en 18 februari kunt u uw inspraakreactie indienen via een webformulier of per post. Tegen die tijd vindt u meer informatie op de website. Ook ontvangt u hier in januari weer een nieuwsbrief over.
U kunt ook ter plekke uw (schriftelijke) reactie doorgeven tijdens de inloopbijeenkomst op 23 januari.

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?

Nadat u uw reactie heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op alle inspraakreacties wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Medio 2018 wordt besloten over een definitief voorkeursalternatief.

In het voorkeursalternatief zit een nieuwe verbinding tussen de rijksweg A44 en Lisse, via de bestaande op- en afrit Abbenes

In het voorkeursalternatief zit een nieuwe verbinding tussen de rijksweg A44 en Lisse, via de bestaande op- en afrit Abbenes

Uitgelicht