De nieuwe geluidsschermen zorgen voor een natuurlijke uitstraling

(17 maart 2021)

Bij de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg worden ook de geluidsschermen vervangen. De nieuwe geluidsschermen aan de kant van de Geraniumstraat staan inmiddels en binnenkort zijn ook de geluidsschermen aan de kant van de Azaleastraat vervangen. De kunststofwand heeft dan plaatsgemaakt voor een lager geluidsscherm, gemaakt van kokosvezels. Er is niet zomaar gekozen voor een nieuwe geluidsscherm. Carl Riechelman, projectmanager HOVASZ vanuit de gemeente Aalsmeer was vanaf het begin betrokken bij de geluidsschermen.

Lagere geluidsschermen

Langs de Burgemeester Kasteleinweg, aan zowel de kant van de Azaleastraat als de Geraniumstraat, staan al bijna 30 jaar de grote doorzichtige geluidswanden. Nu de Burgemeester Kasteleinweg een nieuwe inrichting krijgt, worden ook de geluidsschermen vervangen. Carl Riechelman:” Wij vonden dat de geluidsschermen die er stonden niet meer horen bij de nieuw in te richten weg. De schermen stonden er al sinds 1993 en hoorden bij een drukke provinciale weg. Bovendien splijten de geluidsschermen Aalsmeer stedenbouwkundig gezien in tweeën. Het liefst hadden we gewild dat er helemaal geen geluidsschermen meer kwamen. Maar gezien het te verwachten aantal bussen en auto’s, is de hoeveelheid verkeer nog wel zo hoog dat we niet zonder geluidsschermen kunnen. Maar de nieuwe schermen kunnen wel lager worden. Daarom worden ze nu maximaal 2,20 meter hoog in plaats van 4,20 meter. Ter hoogte van het park komt er helemaal geen scherm meer terug. Hierdoor kun je daar voor een plek zorgen waar groen, weg en wonen weer bij elkaar getrokken worden”. 

Geluidsscherm zorgt voor nieuwe uitstraling

Keuze voor natuurlijke geluidswering

Al in een vroeg stadium is er gesproken over nieuwe geluidsschermen, binnen de gemeente én met omwonenden. “Vooraf aan de besluitvorming van het ontwerp, al in 2015/2016, is er overleg geweest met omwonenden. Er was toentertijd zoveel animo voor meedenken over de geluidsschermen dat we in meerdere avonden bijeenkomsten hebben gehad”, aldus Riechelman. Vanuit de gemeente bestond de wens om nieuwe geluidsschermen te plaatsen met een natuurlijke uitstraling. Een uitstraling die moet passen bij de nieuw in te richten Burgemeester Kasteleinweg. Riechelman: “Tijdens de inspraakbijeenkomsten stond iedereen er verschillend in en had gemengde gevoelens over de oude en de nieuwe geluidsschermen. Uiteindelijk is in overleg de keuze gevallen voor een geluidsscherm gemaakt van kokosvezels”. 

Positieve reacties

Inmiddels staan de nieuwe geluidsschermen aan de kant van de Geraniumstraat er al een aantal maanden en binnenkort zijn ook de geluidsschermen aan de kant van de Azaleastraat vervangen. Later in het jaar worden de schermen ingeplant met een soort van klimplanten, zodat het een groen en natuurlijk karakter krijgt. “Ik heb alleen maar complimenten gehad dat het zo is opgeknapt. Je ziet nu ook de huizen weer terug vanaf de weg. Je rijdt nu in een gebied dat niet alleen weg is, maar echt onderdeel uitmaakt van het dorp. Het krijgt zo ook een mooi groen laanachtige setting. Zeker als er straks bomen tussen de weg en de busbaan geplaatst worden. Dan is het echt af.
 

Uitgelicht