Uitloop werkzaamheden rotondes HOV Aalsmeer-Schiphol Zuid

(08 april 2021)

De afronding van 3 rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer duurt 3 tot 4 weken langer dan eerder gepland. De rotonde bij de Ophelialaan is nu naar verwachting begin mei gereed en de rotondes bij de Dorpsstraat en Aalsmeerderbrug worden eind mei afgerond.

werkzaamheden bij de Ophelialaan

Bij de aanleg van de rotondes bij de Ophelialaan, de Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug is onverwachts meer puin onder het voormalig wegdek aangetroffen dan verwacht. Het gaat hier bijvoorbeeld om loze leidingen en achtergelaten brokstukken van vroegere werkzaamheden aan de weg en de grond. Omdat het puin er niet hoort te liggen, is besloten het te verwijderen. Vanwege het winterse weer in februari en het eerder moeten ruimen van vuil stond de planning van de rotondes al onder druk. De extra opruimwerkzaamheden zorgen er nu voor dat er 3 tot 4 weken langer aan de rotondes gewerkt gaat worden. 

Het opruimen van het aangetroffen puin heeft geen invloed op de uiteindelijke planning van HOVASZ. Maar door de uitloop van de werkzaamheden moet het verkeer wel langer gebruik blijven maken van de geldende omleidingsroutes. Voor het autoverkeer geldt dat het moet omrijden via de J.C. Mensinglaan en Stommeerweg. Voor fietsers geldt een omleiding via de parallelwegen van de Burgemeester Kasteleinweg. Vanwege de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg wordt doorgaand verkeer en vrachtverkeer tussen Hoofddorp en Uithoorn dringend verzocht om te rijden via de algemene omleidingsroute (de N201).

Tijdens de werkzaamheden vanaf 20 april geldt er voor fietsers een omleiding zoals weergegeven is op onderstaande omleidingsroute. 

omleidingsroute fietsverkeer

Uitgelicht