HOV Haarlem - Schiphol

De provincie Noord-Holland gaat de bereikbaarheid van en naar Schiphol onderhouden en waar mogelijk verbeteren. Het beton van de busbaan moet gerepareerd worden, er wordt nieuw asfalt gelegd en de openbare verlichting wordt vervangen. Het onderhoud start 9 juli en duurt tot en met 2 september 2018.